Ce căutați?

Testarea Contaminanților de Interes Emergent CEC

Întelegeți azi contaminanții ce vor face obiectul reglementărilor viitoare – testarea contaminanților de interes emergent CEC.

CEC sunt o categorie de produse chimice în continuă evoluție. Anterior necunoscute sau nerecunoscute ca dăunătoare pentru mediu sau pentru sănătatea umană, aceste substanțe chimice sunt din ce în ce mai supuse controlului autorităților de reglementare. Ele au, în general, căteva surse punctuale de eliberare sau de expunere, și sunt adesea utilizate pe scară largă în bunuri de consum.

Datorită utilizării lor vaste, aceste substanțe reprezintă o amenințare semnificativă, atât pentru animale, cât și pentru speciile acvatice. Mulți compuși sunt Toxine Persistente Bioacumulative (PBTs), în timp ce altele sunt asociate cu tulburări endocrine, inclusiv efecte estrogene, la om sau animale. Adesea, acești contaminanți nu au fost încă reglementați, deoarece există lacune semnificative în înțelegerea toxicității, bioacumulării, apariției, transportului și transformării lor. Progresele în specificitatea și sensibilitatea metodelor analitice inseamnă că acum cercetătorii și autoritățile de reglementare sunt capabili să identifice potențialele substanțe CEC.

Servicii de testare CEC de la SGS

Lucrăm alături de comunitatea științifică de mediu pentru a dezvolta metode de testare care acoperă următoarea generație de contaminanți care urmează să fie reglementați. Inventivitatea noastră ne-a permis să dezvoltăm metode analitice riguroase, aplicabile industrial, pentru a defini și cuantifica substanțele CEC. De exemplu, am dezvoltat o metodă cuprinzătoare pentru detectarea contaminanților de tip substanțe farmaceutice și de îngrijire personală (USEPA 1694), care este capabilă să măsoare peste 200 de compuși organici de interes, în toate matricele comune.

Metodele noastre de testare pot detecta majoritatea substanțeor CEC în domeniul nanograme până la picograme, măsurate prin tehnici GC HRMS și LCMS/MS, și ne evaluăm performanța analitică prin participarea la teste de evaluare a performanței și la forumuri științifice/tehnice de top la nivel mondial, supunând activitatea noastra științifică la evaluări inter pares.

Analizele CEC de la SGS includ:

  • Substanțe Perfluoroalchil (PFAS), inclusiv PFOS, PFOA, Sulfonamide Perfluorurate și Alcooli Telomeri – metoda USEPA 537 cu diluție izotopică
  • Produse Ignifugare Organoclorinate/Organofosfate, inclusiv Hexabromociclododecan (HBCDD), Tetrabromobisfenol A (TBPPA) și Difenil Eteri Polibrominați (PBDE) – SGS a dezvoltat metoda USEPA 1614
  • Produse Farmaceutice și de Îngrijire Personală (PPCP) – SGS a dezvoltat metoda USEPA 1694
  • Bisfenol A și metaboliți
  • Triclosan
  • Metaboliți si Esteri Mono Ftalați
  • Nonil Fenoli și Nonil Fenoli Etoxilați
  • Steroizi și hormoni – SGS a dezvoltat metoda USEPA 1698

De ce să alegeți SGS?

În calitate de lider în dezvoltarea și executarea unor proceduri riguroase de testare pentru toți contaminanții ce afectează mediul și sănătatea, suntem prima opțiune pentru companiile care doresc să își protejeze părțile interesate și să asigure conformarea cu reglementările. Cu peste 6.000 de specialiști în mediu care operează în teritorii din întreaga lume, avem capacitățile necesare pentru a vă ajuta să vă atingeți obiectivele.

Contactați biroul local SGS pentru a afla mai multe despre testarea CEC.

Servicii asociate

Alte servicii

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România