Contactaţi-ne

Ce căutați?

Testarea combustibilului lichid ușor (păcură)

Pe măsură ce piața petrolului de carburanți se diversifică și devine mai sofisticată, va continua să crească și nevoia pentru o analiză aprofundată și detaliată. Ceea ce odinioară era un produs obișnuit, numai cu limite de bază care să-l definească, s-a dezvoltat într-o piață globală extrem de complexă. Oportunitățile sunt foarte mari, iar riscurile sunt direct proporționale cu acestea.

SGS este prezentă pentru a vă ajuta să transformați oportunitatea în venit, odată cu managementul acestor riscuri.

Serviciile noastre de testare a petrolului de carburanţi

Încărcăturile de păcură pot fi testate în laboratoarele noastre conform specificațiilor solicitate. Vă oferim testarea completă a specificațiilor, inclusiv:

  • Determinarea de rutină a distilării D1160 (de sine stătătoare sau pentru evaluarea caracteristicilor de funcționare normală, împreună cu asfaltene, indicele de brom, floculația, etc)  
  • Conţinutul de sulf
  • Conținutul de metale în urme (ex: sodiu, vanadiu, aluminiu)
  • Vâscozitate
  • Determinarea punctului de lichefiere şi a densității  

Reţeaua noastră globală de laboratoare oferă un set consistent de instrumente analitice de profil pentru a fi utilizate de factorii interesați.

Păcura poate fi testată ca:

  • Combustibil lichid ușor (păcură)
  • Un component de amestecare
  • Materii prime
  • Combustibili de generare a energiei

De ce SGS?

SGS înseamnă prima poartă la care să bateți pentru servicii de verificare și inspecție pentru toate tipurile de combustibili ușori. Analiștii noștri experimentați lucrează în laboratoare moderne echipate cu tehnologie de ultimă generație. Multe dintre unitățile noastre sunt acreditate ISO 17025, asigurând furnizarea unor servicii de testare analitică la cele mai înalte standarde industriale. SGS menține calitatea laboratorului și monitorizează competența prin participarea la programe de testare round robin "fiecare cu fiecare" efectuate de terțe părți, la audituri interne și independente, la cursuri de pregătire riguroasă și la standarde de conformare privind competența.

Fiind lider industrial dinamic, SGS este membru activ al mai multor asociații industriale, organizații de standardizare și grupuri tehnice de lucru, cum ar fi cele din cadrul IFIA, ASTM, ISO, CEN și EI.  

Executarea de către SGS a oricărei propuneri de inspecție comercială asupra încărcăturilor de petrol, gaze și substanțe chimice se va baza întotdeauna pe standarde petroliere și petrochimice acceptate cum ar fi metodele de testare și specificațiile API MPMS, ASTM, UOP, GOST, EN sau IP, stabilite de ISO, CEN sau de alte organizații naționale și regionale de standardizare. Dacă specificațiile solicită acest lucru, se pot folosi metode de analiză care au fost personalizate pentru client sau care au fost furnizate de clienți. Ne putem sprijini clienții în luarea unei decizii privind cele mai potrivite standarde pentru a fi citate și/sau utilizate ca suport optim pentru managementul riscului în cadrul unei tranzacții.

Clienții noștri se pot baza pe echipa noastră de suport tehnic pentru asistență în toate aspectele legate de practicile de lucru, standardele și tehnologiile.

Aflați mai multe despre serviciile SGS de testare a combustibilului lichid ușor (păcură).

Controlul calității petrolului de carburanți este o activitate de management al riscului esențială pentru producători, comercianți și distribuitori. La SGS, realizăm verificări complete ale specificațiilor pentru o gamă largă de standarde precum normele ISO, EN și GOST sau pentru limite contractuale specifice.

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România

Servicii asociate

Other Services