Ce căutați?

Suport pentru Fișele cu Date de Securitate

Asigurarea transmiterii clare a informațiilor privind substanțele periculoase și amestecurile, cu serviciile SGS de suport pentru fișele cu date de securitate.

Fișele cu Date de Securitate (FDS) reprezintă o cerință majoră în ceea ce privește substanțele și amestecurile periculoase. Ca urmare a adoptării Regulamentului (CE) nr.1908/2006 privind Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea Substanțelor Chimice, uzual cunoscut ca REACH, si a Regulamentului (CE) 1272/2008 privind Clasificarea, Etichetarea și Ambalarea (CLP), acestea conțin toate informațiile relevante privind identitatea, pericolele și utilizarea în condiții de siguranță a unui produs.

O FDS ar trebui să fie furnizată de orice furnizor (producător, importator sau distribuitor) nu mai târziu de data primei livrări pe piață, gratuit, în limba oficială a statelor membre ale UE în care produsul urmează să fie introdus pe piață. Aceasta trebuie să fie pe deplin conformă cu formatul din anexa II din REACH (16 secțiuni și 63 de subsecțiuni). De asemenea, ar trebui să fie actualizată atunci când apare orice modificare semnificativă.

Suport pentru fișele cu date de securitate de la SGS

Oferim o gamă largă de servicii de gestionare FDS care utilizează experiența noastră profesională considerabilă cu reglementările europene. Deținem aplicații software dedicate și baze de date cuprinzătoare, permițându-ne să vă ajutăm să respectați legile aplicabile.

Soluția noastră unică pentru organizațiile care necesită FDS include:

 • Elaborarea de noi FDS, inclusiv teste de laborator, dacă este necesar
 • Servicii de traducere, în mai multe limbi
 • Găzduire web

În plus, experiența noastră în lucrul cu substanțe periculoase înseamnă, de asemenea, că oferim servicii chimice complementare, inclusiv:

 • Notificarea către centrele naționale desemnate
 • Etichetarea produsului
 • Notificarea și înregistrarea detergenților & biocidelor
 • Acces la consultanță și înregistrări
 • Sesiuni de instruire
 • Gestionarea globală (de risc) a substanțelor interzise/restricționate (de exemplu, SVHC, IMDS)
 • 24/7/365 servicii de intervenție în caz de urgență

Acoperirea reglementărilor din afara UE

Rețeaua noastră globală de experți poate oferi asistență cuprinzătoare pentru companiile cu activitate pe piețe din alte regiuni reglementate, cum ar fi America de Nord și de Sud, Orientul Mijlociu și Asia/Pacific.

De ce să Alegeți SGS?

Cu peste 6.500 de specialiști în mediu, care operează într-o rețea globală de laboratoare acreditate, oferim soluții profesionale, cuprinzătoare, dar modulare, pentru a vă ajuta să vă gestionați în mod corespunzător produsele, în condiții de siguranță și în conformitate cu reglementările relevante.

Pentru a afla mai multe despre suportul pentru fișele cu date de securitate, contactați biroul local SGS.

Asigurarea transmiterii clare a informațiilor privind substanțele periculoase și amestecurile, cu serviciile SGS de suport pentru fișele cu date de securitate.

Servicii asociate

Alte servicii

 • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România