Ce căutați?

Soluții REACH

REACH protejează sănătatea umană și mediul împotriva riscurilor prezentate de substanțele chimice.

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea Substanțelor Chimice –  cunoscut în mod obișnuit ca REACH –  stabilește proceduri pentru evaluarea și gestionarea riscurilor prezentate de substanțele chimice. Acoperă toate substanțele chimice individuale de sine stătătoare, în preparate și în articole. 

REACH impune companiilor sarcina probării, prin care trebuie să se identifice și să gestioneze riscurile unei substanțe. Substanțele chimice (1 tonă metrică sau mai mult), fabricate sau importate în UE, trebuie înregistrate la Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA). Producătorii sau importatorii din UE au obligația de a furniza informații cu privire la substanță și la utilizarea acesteia. Informațiile trebuie transmise întregului lanț de aprovizionare: utilizatorii din aval, distribuitorii, furnizorii și utilizatorii finali.

ECHA primește înregistrări individuale și evaluează pericolul și riscurile pe care substanța le poate prezenta pentru sănătatea umană sau pentru mediu. ECHA evaluează, de asemenea, dacă riscurile pot fi gestionate.

În cazul în care riscurile nu pot fi controlate, o interdicție sau o restricție privind utilizarea lor poate fi aplicată, împreună cu o recomandare privind înlocuirea cu alternative mai puțin dăunătoare. 

Impactul asupra afacerii dvs.

REACH are impact asupra unei game largi de întreprinderi din multe sectoare. Ca regulă de bază, următorii actori sunt responsabili în cadrul REACH:

 • Producătorul de produse chimice (fie pentru utilizare, fie pentru furnizare)
 • Importatorul din afara UE/EEA: indiferent dacă sunt substanțe chimice individuale, amestecuri sau produse finite care conțin substanțe chimice, importatorii trebuie să respecte REACH
 • Utilizatorii din aval: majoritatea companiilor folosesc substanțe chimice, chiar și fără să știe. Acestea trebuie să se asigure că respectă obligațiile care decurg din REACH

REACH - Soluții SGS

Oferim o gamă completă de servicii pentru a sprijini cerințele de conformitate REACH. Acestea includ:

 • Teste de laborator pentru identificare și uniformitate
 • Instruire, audit, analiză lipsuri și îndrumare privind conformitatea REACH
 • Elaborarea și depunerea Dosarelor de înregistrare REACH
 • SGS acționează în calitate de Reprezentant Unic
 • Servicii analitice pentru evaluarea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită, în articole
 • Comunicare și informare cu diverse părți interesate
 • Elaborarea și traducerea fișelor cu date de securitate

De ce să alegeți SGS?

Politica UE "fără date, fără piață" în ceea ce privește REACH denotă că organizațiile trebuie să se asigure că respectă cele mai recente restricții privind substanțele, pentru a menține accesul pe piață. Colaborarea cu SGS vă va oferi acces la o rețea globală de laboratoare acreditate și experți. În calitate de lider mondial în domeniul inspecțiilor, testării și certificării, dispunem de capacitățile necesare pentru a vă ajuta să asigurați conformarea cu REACH.

Contactați biroul local SGS pentru a afla mai multe despre serviciile REACH.

Servicii asociate

Alte servicii

 • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România