Contactaţi-ne

Ce căutați?

Sisteme de gestiune a vămilor

Sistemele SGS de gestiune vamală - îmbunătăţesc transparenţa şi comunicarea, reduc întârzierile în procesul de vămuire a bunurilor şi maximizează colectarea veniturilor vamale.

Sistemele integrate de gestiune vamală sunt menite să faciliteze procesele de import şi export, să accelereze tranzacţiile şi să reducă costurile pe care le presupune comerţul internaţional. Acestea sporesc conformitatea cu cerinţele legale care guvernează comerţul internaţional şi facilitează o cooperare mai strânsă în:

  • Procesare vamală
  • Tranzit şi prezentare
  • Clasificare
  • Comunicare electronică şi tipărire documente

Peste 85 de ţări din întreaga lume au implementat sistemele de gestiune vamală pentru a le permite vămilor să se achite mai eficient de responsabilităţile fiscale şi de control care le revin. Însă eliminarea întârzierilor procedurale, a lipsei de transparenţă şi a proceselor necorespunzătoare de autorizare vamală nu poate fi asigurată doar printr-un sistem automatizat.

Experţii SGS au colaborat cu diferite ţări pentru a corela sistemele de gestiune vamală cu sistemele de schimb electronic de date. Aceste soluţii le permit părţilor implicate, cum ar fi băncile, ministerele şi companiile de transport maritim din sectorul privat, să interacţioneze perfect şi să utilizeze o interfaţă unică pentru a transmite şi primi mesaje, accelerând astfel comunicarea şi eliminând duplicarea de instrucţiuni.

Contactaţi-ne pentru a afla mai multe despre modul în care sistemele noastre de gestiune vamală vă pot ajuta.

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România

Servicii asociate

Alte servicii