Contactaţi-ne

Ce căutați?

Serviciile de acostare

Pentru un număr crescând de locații, menținerea nivelului necesarului de personal 24 ore/365 de zile nu mai este viabilă din punct de vedere economic pentru a acoperi fiecare cerere operațională sau eventuală. Subontractarea, preluarea sau darea în administrare devin opțiuni atractive în cadrul funcționării pontoanelor de acostare sau a instalațiilor. SGS oferă o cale care vă permite să optimizați atât costurile, cât și eficiența operațională a afacerilor dumneavoastră.

SGS a dezvoltat servicii complete pentru a vă pune la dispoziție personalul și expertiza necesară pentru funcționarea pontoanelor de acostare în perfectă concordanță cu legea, reglementările portuare și bunele practici din afaceri. Aceasta include disponibilitatea la intervale corespunzătoare a necesarului de personal pentru a încărca și descărca corect navele și barjele maritime, vagoanele de tren și vehiculele auto.

Serviciile nostre de acostare includ încărcarea și descărcarea navelor și barjelor de pe mare, în special următoarele:

  • Poziționarea vasului
  • Controlul portuar, planificarea și legarea la chei a navelor
  • Alinierea circuitului de conducte de transfer
  • Pregătirea resurselor de stingere a incendiilor
  • Protecția căilor de acces la pontonul de acostare și la alte zone
  • Conectarea furtunului și echiparea pontonului de acostare
  • Pregătirea listelor de verificare a siguranţei

În cazul terminalelor de sine stătătoare, vă oferim de asemenea întreținerea terminalului, servicii de documentare și inspecții de siguranță.

Aflați cum poate să sprijine SGS funcționarea constantă a instalațiilor dumneavoastră de acostare.

Tehnologia care se dezvoltă rapid și nevoia de a administra costurile și normativul de personal au condus la schimbări radicale în opțiunile disponibile pentru funcționarea avioanelor cu reacție și a terminalelor.

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România

Servicii asociate

Other Services