Ce căutați?

Servicii aferente Mecanismului de ajustare a emisiilor de carbon la frontieră ( Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM)

O gamă variată de servicii, training și consultanță pentru a fi siguri că îndepliniți cerințele CBAM.

Regulamentul privind mecanismul de ajustare a emisiilor de dioxid de carbon la frontieră (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM) se referă la relocarea emisiilor de dioxid de carbon generate de produse, bunuri, derivați și anumiți precursori importați în Uniunea Europeană. Regulamentul urmărește egalizarea costului emisiilor de carbon al produselor importate cu cel al produselor naționale. CBAM va fi implementat în două etape - perioada de tranziție începând cu 31 octombrie 2023 și sistemul permanent, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Oferim diverse servicii CBAM pentru a vă ajuta să îndepliniți cerințele - de la contabilitate și evaluări ale diferențelor până la verificări.

O gamă completă de servicii CBAM oferite de SGS

 • Sprijin continuu de-a lungul perioadei de tranziție
  Elaborarea și punerea în aplicare a unei metodologii și a unui sistem de contabilizare care să fie conforme cu cerințele CBAM în vederea facilitării monitorizării emisiilor și a raportării periodice către declaranții CBAM.
 • Training tehnic
  Beneficiați de training tehnic personalizat pentru industria și produsele dumneavoastră.
 • Analiza gap-urilor
  Asigurați-vă că sistemul dumneavoastră contabil corespunde cerințelor CBAM. Evaluăm contabilizarea curentă a emisiilor de gaze cu efect de seră și conformitatea cu cerințele CBAM.
 • Verificarea emisiilor
  Solicitați o verificare acreditată a emisiilor de gaze cu efect de seră (din 2026).
Camion alimentat cu hidrogen pe șosea

Ce industrii și produse trebuie să îndeplinească cerințele CBAM?

Regulamentul CBAM se referă la importurile de ciment, fier și oțel, aluminiu, îngrășăminte, energie electrică și hidrogen din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, protoxid de azot și perfluorocarburi. În viitor, fierul, oțelul, aluminiul și hidrogenul vor fi taxate pentru emisiile directe. Cimentul, îngrășămintele și energia electrică sunt de asemenea vizate, iar în viitor vor fi impozitate pentru emisiile directe și indirecte.

Este foarte probabil ca CBAM să includă sectoare și produse suplimentare și se așteaptă ca până în 2030 să acopere toate sectoarele care fac parte din sistemul de comercializare a certificatelor de emisii al Uniunii Europene (EU ETS).

Cum funcționează CBAM?

Importatorii din UE trebuie să solicite statutul de declarant autorizat CBAM. Importatorii pot, de asemenea, să numească reprezentanți vamali indirecți pentru solicitarea autorizației. Fiecare declarant CBAM autorizat va primi un număr de cont CBAM.

Registrul CBAM și platforma centrală comună sunt două elemente-cheie ale regulamentului CBAM. Registrul CBAM include date privind declaranții, operatorii și facilitățile CBAM autorizate în țările din afara UE. Platforma centrală comună va fi utilizată pentru vânzarea și răscumpărarea certificatelor CBAM.

Logistică și transport de containere de marfă
Vedere aeriană a unui camion greu pe un drum

Ce este perioada de tranziție?

În timpul perioadei de tranziție, importatorii bunurilor incluse în domeniul de aplicare al CBAM vor trebui să raporteze emisiile de gaze cu efect de seră aferente importurilor lor, fără a preda certificatele CBAM. Perioada de tranziție este axată pe colectarea de informații pentru asigurarea pregătirii sistemului definitiv și pentru a sensibiliza exportatorii și importatorii în legătură cu ceea ce li se va cere. 

Importatorii vor trebui să raporteze trimestrial emisiile aferente bunurilor importate, indicând emisiile directe și indirecte și orice taxă pentru emisiile de carbon plătită în străinătate.

Excepții

Anumite țări care dispun de un sistem de comercializare a emisiilor conectat la sistemul UE sau care participă la sistemul UE sunt scutite. Acesta este cazul membrilor Spațiului Economic European și al Elveției. Alte țări care dispun de un sistem de "plafonare și comercializare" sau de o taxă pe emisiile de dioxid de carbon vor fi luate în considerare pentru scutire, în cazul în care UE va recunoaște aceste sisteme ca fiind echivalente.
Roua dimineții pe iarbă
De ce să alegeți SGS?
Suntem lideri de piață în domeniul verificării EU ETS, cu o experiență de peste 15 ani. Verificăm emisiile de gaze cu efect de seră ale instalațiilor din toate sectoarele acoperite de CBAM.  Mulțumită prezenței noastre globale, oferim o paletă largă de soluții CBAM în limba dumneavoastră, prin intermediul experților locali.

Servicii asociate

Alte servicii

 • SGS Industries and Environment Services

, 1211,

Geneva, Elveţia