Ce căutați?

Scheme Construcții Verzi

Construcțiile verzi funcționează mult mai eficient decât cele convenționale. Economisesc bani, cresc productivitatea, îmbunătățesc evaluarea financiară a companiei dvs. și vă ajută să vă demonstrați angajamentul față de dezvoltarea durabila.
Construcțiile verzi funcționează mult mai eficient decât cele convenționale. Economisesc bani, cresc productivitatea, îmbunătățesc evaluarea financiară a companiei dvs. și vă ajută să vă demonstrați angajamentul față de dezvoltarea durabila.

Clădirile ecologice/verzi sau durabile optimizează utilizarea resurselor, inclusiv a energiei, apei și materialelor de construcție. Proiectarea durabilă vă ajută să conservați resursele și reduce impactul negativ al clădirii asupra sănătății umane și a mediului pe tot parcursul ciclului său de viață – de la construcție, prin exploatare, până la renovare și dezafectare.

Scheme Clădiri Verzi de la SGS

Oferim o gamă largă de servicii de consultanță, evaluare, punere în funcțiune, testare și certificare pentru dezvoltatori imobiliari, companii de construcții, companii de proiectare, proprietari și manageri, producători de materiale de construcții și utilizatorii construcțiilor.

Oferim:

  • Studii de fezabilitate
  • Servicii de consultanță în domeniul construcțiilor ecologice și asistență pentru proiectare la standarde internaționale, de exemplu LEED, BREEAM, DGNB și standarde specifice fiecărei țări, pentru a asigura un proces de certificare eficient al clădirii dvs.
  • Servicii de Audit pentru standardul EDGE privind clădirile verzi, pentru țările emergente
  • Punerea în funcțiune cu o terță parte, necesară pentru standarde specifice de construcție ecologică (de exemplu, LEED)
  • Simularea și modelarea energetică și a iluminatului clădirilor
  • Teste de performanță WELL pentru obținerea certificării clădirii în raport cu standardul WELL – se concentrează pe impactul asupra sănătății umane și bunăstării
  • Prelevarea de probe și testarea calității aerului interior – include investigații biologice utilizând a doua generație de tehnologie ATP
  • Sisteme de Management Energie și Certificare – EN16001 și ISO 50001
  • Testarea performanței materialelor de construcție ecologice

De ce să alegeți SGS?

Cu experiență în peste 20 de standarde internaționale, regionale și specifice fiecărei țări, vă putem ajuta să creați și să mențineți clădiri eficiente, durabile, bune atât pentru mediu, cât și pentru sănătatea umană. Colaborarea cu noi vă va ajuta să sporiți valoarea clădirilor și să realizați beneficiile economice, sociale și de mediu ce decurg dintr-o utilizare mai eficientă a resurselor.

Pentru a afla mai multe despre schemele pentru clădiri verzi, contactați biroul local SGS.

Servicii asociate

Alte servicii

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România