Contactaţi-ne

Ce căutați?

Reglementări privind sfârşitul duratei de viaţă utilă a vehiculelor

Aceste directive încurajează producătorii de vehicule integrale şi de componente să conceapă produsele ţinând cont de posibilităţile de reutilizare şi reciclare. Legislaţia restricţionează de asemenea utilizarea unor substanţe specifice, precum plumbul, mercurul, cadmiul şi cromul (VI) şi, în anumite cazuri, a celor ignifuge, cum ar fi eterii de polibromuri de difenil (PBDE) şi polibromurile de bifenil (PBB).

Folosind cele mai moderne tehnologii, realizăm teste ale sfârşitului duratei de viaţă utilă care sunt suficient de sensibile pentru a detecta aceste substanţe chiar şi cantităţi minuscule. Iar datorită reţelei noastre globale şi procedurilor de testare standardizate, suntem capabili de a efectua aceste servicii în orice locaţie şi la fiecare etapă a producţiei.

De asemenea, oferim analize chimice și consultanță pentru asigurarea conformităţii. De exemplu, putem testa pentru prezenţa acelor substanţe incluse pe Lista globală a substanţelor declarabile din industria auto (GADSL) şi adauga un alt nivel de siguranţă proceselor dumneavoastră. În plus, vă putem ajuta să gestionaţi substanțele cu grad ridicat de îngrijorare (SVHC), conform reglementărilor standardului Uniunii Europene privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricţionarea substanțelor chimice (REACH).

Specialiștii noștri pot de asemenea să ofere soluții de administrare a datelor și de consultantă cu privire la Sistemul internațional de baze de date pentru materiale (IMDS) și Sistemul chinez de baze de date pentru materialele auto (CAMD), sau alte formate de raportare. Avem dotările necesare pentru a gestiona înregistrările în baza de date în numele dumneavoastră și pentru a ţine pasul cu schimbările aduse reglementărilor. Acest lucru vă economiseşte timp și vă asigură că conformitatea continuă.

Contactaţi SGS acum pentru a afla cum vă pot ajuta serviciile noastre ELV cu omologarea şi reducerea impactului operaţiunilor şi produselor dumneavoastră asupra mediului.

SGS testează vehicule integrale şi componente pentru a asigura conformitatea cu directivele internaţionale privind vehiculele ajunse la sfârşitul duratei de viaţă utilă. Acestea includ directiva Uniunii Europene 2000/53/CE, alături de cele aplicabile în China, Japonia şi Korea.

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România

Servicii asociate

Alte servicii