Contactaţi-ne

Ce căutați?

Principiile Ecuator - evaluare independentă

Adoptând aceste principii, industria financiară a stabilit un set de repere de mediu şi sociale pentru gestionarea acestor riscuri în finanţarea proiectelor de dezvoltare la nivel global.

Intenţia principiilor Ecuatorului este ca fiecare instituţie financiară să adopte un sistem de management al principiilor ecuatorului ce includ o minimă obligaţie de diligenţă internă standard şi o evaluare responsabilă financiară a proiectului. Scopul principiilor ecuatorului este să asigure că proiectele pe care le finanţaţi sunt capabile să îndeplinească cerinţele sociale şi de mediu specificate.

Astăzi, mai mult ca oricând, instituţiile financiare şi sponsorii proiectului sunt sub presiune datorită unei aparente lipse de transparenţă şi management al riscului în privinţa responsabilităţii sociale şi de mediu. Prin adoptarea și auditarea principiilor ecuatorului pentru proiectele dumneavoastră puteţi demonstra băncilor, sponsorilor, investitorilor, agențiilor guvernamentale și altor acționari implicarea dumneavoastră în materie de responsabilitate de mediu și socială. SGS vă oferă o evaluare a riscului ecuatorului de încredere şi cuprinzătoare pentru instituţiile financiare ce finanţează proiecte majore de infrastructură şi industriale peste tot în lume.

SGS este lider de încredere în responsabilitatea socială şi de mediu. Combinăm înţelegerea finanţării proiectelor şi regulamentele globale cu privire la responsabilităţile sociale şi de mediu în evaluarea dumneavoastră completă şi cuprinzătoare. O evaluare SGS conform principiilor Equator examinează şi verifică modul în care operaţiunile dumneavoastră adresează cele trei principii incluse în acest document:

 • Verificarea și clasificarea proiectelor
 • Evaluare socială şi de mediu
 • Standarde sociale şi de mediu aplicabile
 • Plan de acţiune şi sistem de management
 • Consultații și informare
 • Procedura pentru reclamații
 • Evaluare independentă
 • Obligaţii
 • Monitorizarea şi raportarea independentă
 • Raportare

RaportareaPrincipiile ecuatorului au devenit standardul industrial respectat pentru managementul ricului de mediu şi social. Deveniţi partenerul SGS pentru evaluarea pe baza principiilor ecuatorului şi vă veţi demonstra angajamentul faţă de finanţarea proiectului în mod responsabil din punct de vedere al mediului şi social.

Principiile Equator cuprin un cadru voluntar de management al riscului şi un set de reguli pentru evaluarea riscului de mediu şi social în activităţile financiare ale proiectului.

Contactaţi-ne

 • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România

Servicii asociate

Alte servicii