Contactaţi-ne

Ce căutați?

PAS 2050 - Amprenta de carbon

Părţile interesate pretind ca organizaţia dumneavoastră să respecte standardele de mediu şi să-şi demonstreze angajamentul în a reduce impactul operaţiunilor cotidiene.

PAS 2050, o specificaţie disponibilă public, va contribui în acest sens. Aceasta vă permite să evaluaţi impactul de mediu al activităţilor, produselor şi serviciilor organizaţiei dumneavoastră şi să măsuraţi nivelul emisiilor GHG în cursul ciclului lor de viaţă.

SGS poate ajuta organizaţia dumneavoastră în sensul îndeplinirii acestor standarde menite să reducă amprenta de carbon. Serviciile noastre de audit şi evaluare pot genera un avantaj competitiv, încredere mărită a clienţilor şi chiar administra nivelul de emisii GHG al furnizorilor în cursul ciclului de viaţă.

Implementând PAS 2050:2008 veţi putea să:

  • Administraţi emisiile GHG provenite de la fabrici şi furnizori, ca şi reper în procesul de reducere a emisiilor GHG în viitor
  • Obţineţi un avantaj competitiv, având în vedere că, în prezent, companiile solicită tot mai frecvent aceste informaţii pentru a-şi putea elabora propriile analize ale ciclului de viaţă
  • Oferiţi un concept ecologic, cu emisii reduse de dioxid de carbon, reduceţi cantitatea de materii prime utilizate şi măriţi numărul furnizorilor cu emisii reduse de dioxid de carbon
  • Satisfaceţi cerinţele clienţilor pentru a deveni lider de piaţă şi a putea creşte nivelul de conştientizare de mediu printre clienţi
  • Câştigaţi încrederea clienţilor prin cereri de conformitate şi informări publice privind rezultatele
  • Oferiţi un punct de plecare pentru aplicarea în viitor a etichetei cu amprenta de carbon
  • Permiteţi utilizarea unei mărci independente de verificare în marketing şi comunicaţii
  • Susţineţi acţiuni interne menite să reducă emisiile, investigând configuraţii alternative de produse, materii prime şi procese alternative şi identificând "punctele fierbinţi" de emisii de dioxid de carbon

Contractaţi firma SGS pentru a evalua soluţiile de reducere a energiei aplicabile la nivelul organizaţiei şi lanţului dumneavoastră de aprovizionare, şi pentru a deveni conformi standardului PAS 2050 referitor la “Amprenta de carbon”. Organizaţia Internaţională pentru Standardizare (ISO) lucrează la elaborarea unui nou standard pentru Amprenta de carbon a produselor – ISO 14067.

Suntem, de asemenea, liderul global în certificarea conform 14001:2004 şi validarea/verificarea conform ISO 14064:2006.

Pentru a vă convinge clienţii, consumatorii şi acţionarii referitor la certificatele de mediu ale organizaţiei dumneavoastră, trebuie să demonstraţi şi să comunicaţi efectiv nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră (GHG) aferent organizaţiei dumneavoastră.

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România

Servicii asociate

Other Services