Contactaţi-ne

Ce căutați?

Marca SGS de certificare RoHS

Prin certificarea substanțelor periculoase restricţionate (RoHS), produsele dumneavoastră vor avea calea deschisă către toate pieţele din lume.

Producătorii trebuie să respecte normele RoHS aplicabile de pe toate pieţele unde urmează să fie comercializate produsele lor.

Programul RoHS de la SGS ajută companiile să reducă povara financiară şi administrativă implicată de conformitatea RoHS. Programul nostru oferă certificarea unui produs unic, care poate fi ulterior extinsă pentru a cuprinde o serie de produse, cu condiţia ca seria să folosească aceleaşi materii prime, un sistem de management similar şi un proiect de bază fără modificări semnificative.

Marca de certificare RoHS de la SGS atestă în mod independent conformitatea dumneavoastră RoHS. Demonstrează angajamentul dumneavoastră faţă de calitate şi uniformitate în producţie.

Procesul

Primul pas constă în completarea de către dumneavoastră a documentaţiei tehnice relevante. Urmează evaluarea necesităţilor dumneavoastră, realizată de unul din specialiştii noştri instruiţi pentru RoHS. Dacă aveţi deja rapoarte de testare pentru toate componentele omogene, nu mai este nevoie de alte testări. Dacă nu, vom efectua testele necesare în unul din cele 26 de laboratoare acreditate RoHS pe care le avem. Urmează evaluarea în fabrică şi examinarea prin sondaj a materialelor şi produselor finite, la capătul liniei de producţie. Va trebui să remediaţi orice defecţiuni cât mai curând posibil. Înainte de luarea deciziei de certificare, are loc o o analiză independentă a evaluării fabricii şi a rezultatelor testării prin sondaj.

După depăşirea cu succes a acestei etape, SGS va emite certificatul dumneavoastră de conformitate RoHS şi marcajul RoHS pentru produsele certificate. Odată acordată, certificarea RoHS este valabilă timp de cinci ani.

Având o experienţă demonstrată în certificarea siguranţei produselor, reţeaua noastră globală de laboratoare acreditate RoHS şi specialiştii noştri sunt partenerul ideal pentru verificarea conformităţii RoHS.

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România

Servicii asociate

Other Services