Contactaţi-ne

Ce căutați?

Managementul sănătăţii, siguranţei şi mediului

În magazin sau pe şantier, angajaţii dumneavoastră - atât personalul dumneavoastră cât şi cel al subcontractorilor - trebuie să conlucreze utilizând diverse materiale şi echipamente. Accidentele pot avea consecinţe dezastruoase pentru angajaţi, privitori sau organizaţia dumneavoastră. Managementul sănătăţii, siguranţei şi mediului oferă coordonare şi monitorizare pentru a asigura sănătatea şi siguranţa personalului dumneavoastră şi conformitatea cu cerinţele SSM pentru construcţii.

De ce să alegeţi managementul sănătăţii, siguranţei şi mediului de la SGS?

Fie că sunteţi un constructor, un contractor principal sau o companie de construcţie, noi vă putem ajuta să:

 • Sugeraţi măsuri proactive ce previn accidentele înainte ca acestea să se manifeste ca accidente
 • Coordonaţi toate aspectele de sănătate şi siguranţă ale proiectului dumneavoastră de construcţii  
 • Concepeţi planuri de sănătate şi siguranţă şi să verificaţi planurile existente sau propuse
 • Respectaţi toate cerinţele reglementările SSM în construcţii relevante
 • Protejaţi sănătatea şi siguranţa lucrătorilor dumneavoastră, să reduceţi riscurile de accidente şi să îmbunătăţiţi productivitatea
 • Obţineţi sfaturi şi recomandări de la experţi pentru menţinerea siguranţei pe viitor şi să creaţi o cultură pe termen lung în privinţa siguranţei
 • Asiguraţi conformitatea completă cu directiva UE 92/57 CEE

Managementul sănătăţii, siguranţei şi mediului de nivel mondial de la un lider de piaţă

Ca furnizor de primă mână al managementului sănătăţii, siguranţei şi mediului, vă oferim o expertiză, resurse şi experineţă fără egal. În plus, prezenţa noastră globală unică ne permite să vă oferim coordonatori de siguranţă experimentaţi şi calificaţi în locaţia dumneavoastră - oriunde în lume.

Serviciile noastre de management al sănătăţii, siguranţei şi mediului includ:

 • Coordonarea siguranţei în timpul proiectării, fabricării şi construcţiei
 • Recomandări privind măsurile de prevenţie
 • Documente de coordonare
 • Analiza riscurilor de siguranţă
 • Verificarea şi dezvoltarea de planuri privind sănătatea şi siguranţa
 • Controalele autorizaţiilor interne
 • Verificarea permiselor de acces
 • Controlul accesului pentru anumite zone 
 • Controlul atestatelor pentru macarale şi macaragii
 • Controlul protecţiei colective  
 • Controlul echipamentului de protecţie a personalului (inclusiv căşti, mănuşi şi încălţăminte)
 • Controlul semnalizării de siguranţă
 • Stabilirea căilor de transfer/evacuare
 • Furnizarea de coordonatori SSM externi
 • Îndrumări/coordonare în materie de norme privind sănătatea şi securitatea în muncă
 • Înregistrarea şi raportarea regulată, concentrată pe neconformităţi, acţiuni corective/preventive şi date statistice
 • Cursuri de instruire privind siguranţa

Contactaţi-ne astăzi pentru a afla cum managementul sănătăţii, siguranţei şi mediului oferit de noi vă poate ajuta să respectaţi toate cerinţele SSM în construcţii.

Managementul sănătăţii, siguranţei şi mediului (SSM) de la SGS - asiguraţi sănătatea şi siguranţa personalului dumneavoastră şi conformitatea cu cerinţele SSM pentru construcţii.

Contactaţi-ne

 • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România

Servicii asociate

Other Services