Ce căutați?

Managementul sănătăţii, securităţii şi mediului (SSM)

Pentru a preveni pericolele la locul de muncă şi pentru a respecta reglementările privind sănătatea, securitatea şi mediul, aveţi nevoie de o evaluare temeinică a riscurilor şi de o strategie integrată de management.

Sunaţi-ne astăzi pentru un plan de management al sănătăţii, siguranţei şi mediului.

SGS este lider în domeniu pentru servicii de sănătate şi securitate în muncă, colaborând de peste 25 de ani cu o serie de sectoare industriale - de la arhitecţi până la construcţii de centre comerciale, căi ferate, şosele şi aeroporturi, centrale nucleare şi electrice. Lucrăm în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale şi suntem acreditaţi de numeroase organisme. Profesioniştii noştri în servicii privind sănătatea şi securitatea sunt specialişti în prevenirea riscurilor profesionale. Noi vă ajutăm să vă asiguraţi că instalaţiile, materialele, echipamentele şi utilajele dumneavoastră îndeplinesc toate standardele şi reglementările necesare. Dacă angajaţii dumneavoastră lucrează într-un mediu cu risc de explozie din cauza gazului sau a materialelor inflamabile, noi vă putem ajuta cu o evaluare temeinică a riscurilor.

Colaborăm cu dumneavoastră la toate etapele afacerii dumneavoastră - de la planificarea şi proiectarea planurilor arhitecturale şi de ansamblu, la construcţie, operaţii şi întreţinerea amplasamentului. Noi vă ajutăm să vă dezvoltaţi planul de management şi să-l integraţi în firma dumneavoastră, folosind aplicaţii informatice personalizate care să întâmpine nevoile dumneavoastră. Putem apoi să monitorizăm şi să supraveghem planul pentru a ne asigura că funcţionează, promovând îmbunătăţirea continuă şi productivitatea la faţa locului.

Vă putem ajuta cu următoarele servicii:

 1. Prevenirea riscurilor profesionale:
  • Identificarea riscurilor, evaluarea riscurilor şi stabilirea controalelor pentru procesele de lucru precum şi a posturilor specifice
  • Proiectarea planurilor de control preventiv şi de corectare  
  • Evaluări privind expunerea la contaminanţi chimici, fizici şi biologici
  • Studii de evaluări ergonomice şi psihosociologice
  • Inspecţii pentru siguranţa instalaţiilor şi a echipamentelor
  • Investigarea accidentelor şi măsuri de corectare
  • Sisteme de management al sănătății și securității în muncă: OHSAS 18.001
  • Servicii privind Înregistrarea, evaluarea şi autorizarea substanţelor chimice (REACH) şi privind Clasificarea, etichetarea şi ambalarea (CLP)  
  • Servicii privind calitatea mediului interior
  • Evaluarea riscurilor azbestului
  • Instruirea personalului şi tehnicienilor privind sănătatea şi securitatea

 2. Sănătate şi securitate în construcţii
  • Coordonarea sănătăţii şi securităţii  
  • Planuri şi studii privind sănătatea şi securitatea
  • Instruire specializată

 3. Securitatea muncii
  • Planuri pentru situaţii de urgenţă
  • Evaluări ale riscurilor de explozie  
  • Controlul accidentelor şi riscurilor majore: SEVESO
  • Analiza cantitativă a riscurilor

 4. Cercetare, dezvoltare şi inovare sănătate şi securitate

Serviciile noastre includ şi documentaţie pentru a sprijini:

 • Respectarea tuturor reglementărilor relevante
 • Verificarea planurilor privind sănătatea şi securitatea şi a permiselor de acces
 • Controalele autorizaţiilor interne
 • Controlul atestatelor pentru macarale şi macaragii.

Suntem partenerul ideal pentru a prelua complicaţiile coordonării şi monitorizării securităţii în numele dumneavoastră. Cu un plan solid şi integrat privind sănătatea, securitatea şi mediul, firma dumneavoastră le va arăta angajaţilor şi părţilor interesate că sunteţi serioşi în ceea ce priveşte securitatea. Începeţi-vă planul astăzi - sunaţi acum echipa noastră acreditată în domeniul securităţii pentru o evaluare iniţială a riscurilor.

Pentru a preveni pericolele la locul de muncă şi pentru a respecta reglementările privind sănătatea, securitatea şi mediul, aveţi nevoie de o evaluare temeinică a riscurilor şi de o strategie integrată de management.

Servicii asociate

Alte servicii

 • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România