Contactaţi-ne

Ce căutați?

JISQ 9100, AS 9100, EN 9100 - sisteme de management al calităţii pentru industria aerospaţială

Industria auto trebuie să întrunească cele mai înalt nivel de siguranță, indiferent dacă lucraţi în domeniul proiectare și fabricație, sau furnizați servicii de revizie şi reparaţii. Calitatea în industria aerospaţială, de la avioane comerciale până la avioane militare, se măsoară conform seriei de standarde AS/EN 9100.

Standardele AS/EN 9100 din domeniul aerospaţial, elaborate de autoritatea pentru calitate în industria aerospaţială (IAQG), acoperă întregul lanţ de aprovizionare. Aceasta include companiile care proiectează şi fabrică echipament şi accesorii sau piese de schimb, precum şi acelea care oferă servicii de aprovizionare şi mentenanţă sau revizie şi reparaţii. Standardul este adoptat în întreaga lume, dar are nume diferit în funcţie de continentul respectiv. AS 9100 este folosit în America de Nord şi de Sud, standardul EN 9100 este folosit în Europa iar standardul JISQ 9100 în regiunea Asia Pacific.

Standarde conexe

AS/EN 9100 este standardul de bază pentru certificarea din industria aerospaţială, dar putem de asemenea să vă oferim consultanţă cu privire la standardele conexe, publicate de Societatea Inginerilor din Industria Auto, care au legătură cu diverse segmente din industrie în măsura în care este necesar:

  • AS/EN 9110 – pentru organizaţii care se ocupă de mentenanţă şi reparaţii
  • AS/EN 9120 – angrosiști din domeniul aerospaţial şi distribuitori
  • AS 9003 – servicii de verificare externalizate şi furnizori pentru sistemele pentru testarea calităţii

În plus la aceste servicii de certificare, noi vă oferim sesiuni de instruire aprofundate pentru a explica cerinţele impuse de standardul AS/EN 9100 şi de standardele conexe de management al calităţii. Contactați reprezentanţa locală SGS pentru a afla programul cursurilor pentru regiunea dvs.

Noi vă oferim şi o gamă de servicii care vă ajută să gestionaţi calitatea şi să elaboraţi o cultură privind îmbunătăţirea continuă:

  • Auditul şi certificarea sistemelor dvs. de management al calității, simultan cu alte sisteme de management pe care le-aţi implementat
  • Soluţii de audit individualizate conform unor criterii individualizate de performanţă în materie de calitate. Firma SGS vă poate ajuta să elaboraţi criterii sau să verificaţi pur şi simplu nivelul performanţei conform măsurilor aplicabile

Demonstraţi implicarea dvs. în privinţa standardelor din industria aerospaţială prin intermediul unui audit standard AS/EN 9100 oferit de firma SGS.

Faceți remarcată organizația dvs. printre concurenţi cu ajutorul auditului şi certificării AS/EN 9100 oferite de firma SGS.

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România

Servicii asociate

Other Services