Contactaţi-ne

Ce căutați?

ISO/IEC 17025:2017 – Sisteme de Management al Laboratoarelor – Curs de Formare pentru Auditorii Interni

Participând la acest curs de instruire al SGS înțelegeți cum să efectuați audituri interne ale sistemelor de management al laboratoarelor în conformitate cu cerințele ISO/IEC 17025:2017.

Standardul ISO/IEC 17015:2017 detaliază cerințele pentru competența, imparțialitatea și operarea consecventă a laboratoarelor. Acest curs vă permite să efectuați un audit intern al unei părți dintr-un sistem de management al laboratoarelor (LMS) pe baza standardului ISO/IEC 17025:2017 (sau al unuia echivalent). Acest curs vă permite și să raportați referitor la implementarea și întreținerea efectivă a sistemului de management în conformitate cu ISO 19011, și să contribuiți la îmbunătățirea continuă a SM.

Cursul se referă la ISO/IEC 17025:2017 ca standardul de management al sistemului ce asigură contextul pentru auditurile interne. Cu toate acestea, cursul nu abordează în detaliu standardul ISO/IEC 17025:2017.

De ce să alegeți cursul SGS de formare pentru auditorii interni conform ISO/IEC 17025:2017?

Acest curs vă va ajuta să:

 • explicați modelul LMS bazat pe proces pentru ISO/IEC 17025:2017 și rolul unui audit intern în întreținerea și îmbunătățirea unui LMS - cu referire la ciclul Planifică-Acționează-Verifică-Adaptează
 • explicați rolul și responsabilitățile unui auditor de a planifica, efectua, raporta și urmări un audit intern LMS în conformitate cu principiile date de ISO 19011, acolo unde este cazul
 • planificați, efectuați, raportați și urmăriți un audit LMS pentru a stabili (sau nu) conformitatea cu ISO/IEC 17025, și conform principiilor date de ISO 19011 acolo unde e cazul

Cursanții trebuie să dea dovadă de performanță acceptabilă în aceste domenii pentru a absolvi cursul.

Certificarea cursului

Cursanții care participă la tot cursul vor primi un Certificat de Participare emis de SGS.

Condiții necesare

Înainte de începerea cursului, participanții trebuie să cunoască următoarele:

 • Ciclul Planifică-Acţionează-Verifică-Adaptează (PDCA)
 • Sistemele de management al calității (ISO 9001 sau unul echivalent)
 • Cerințele standardului ISO/IEC 17025:2017, care se pot afla participând la cursul de formare al SGS "Introducere în ISO/IEC 17025:2017" sau la unul echivalent

Conținutul cursului

Acest curs are șapte sesiuni:

 • Sesiunea 1: sisteme de management al laboratoarelor (SML) bazate pe proces
 • Sesiunea 2: audit pentru îmbunătățire continuă
 • Sesiunea 3: definiția și principiile auditului
 • Sesiunea 4: planificarea și pregătirea unui audit
 • Sesiunea 5: activități la fața locului
 • Sesiunea 6: raportarea și monitorizarea auditului
 • Sesiunea 7: competențele și certificarea auditorilor

Detaliile cursului

Detaliile cursului sunt:

 • Durata cursului: 2 zile
 • Metodologie de predare: față în față
 • Acreditare: SGS

Curs de încredere pentru auditorii interni despre ISO 17025:2017, oferit de un lider mondial în formarea corporatistă

În calitate de lider mondial în formarea profesională, vă oferim experiență inegalabilă și o rețea globală de profesioniști calificați, cu cunoștințe vaste în cele mai noi practici. Academia SGS este prezentă în peste 45 de țări și formează peste 200.000 de profesioniști din toată lumea.

Contactați-ne azi pentru detalii despre cursul nostru pentru auditori interni certificați conform ISO/IEC 17025:2017.

Contactaţi-ne

  Servicii asociate

  Other Services