Contactaţi-ne

Ce căutați?

ISO 9001 - Sesiune de reciclare pentru auditori privind aparatura medicală

SGS furnizează instruire eficientă, practică şi aprofundată pentru a le oferi informaţii exacte şi actuale fabricanţilor de aparatură medicală, astfel încât aceştia să îndeplinească cerinţele globale normative, de calitate şi tehnice valabile pentru aparatura medicală. Aceasta vă permite să vă plasaţi produsele pe piaţă într-un interval minim de timp şi cu încredere maximă.

Sesiunea de reciclare pentru auditori privind aparatura medicală este menită să familiarizeze profesioniştii, inginerii, supervizorii şi cadrele de conducere din domeniul calităţii şi al reglementărilor cu cerinţele sistemului de calitate conform căruia este proiectată şi fabricată aparatura medicală.

Obiectivul acestei sesiuni de instruire este de a-i informa pe participanţi despre cerinţele adiţionale ale standardului ISO 13485:2003 şi despre interpretarea acestora. Sunt incluse şi cerinţele directivelor 93/42/EEC (aparatură medicală) şi 98/79/EC (aparatură medicală de diagnosticare in vitro), pentru a oferi o înţelegere completă a sistemelor de calitate necesare pentru a obţine marcajul CE.

La încheierea acestei instruiri, participanţii vor putea:

  • Înțelege cerințele standardului ISO 13485:2003 și interpretarea acestora
  • Înțelege cerințele privind sistemul de calitate, impuse de directivele 93/42/EEC și 98/79/EC
  • Pregăti documentaţia pentru sistemul de management al calităţii conform cerinţelor standardului ISO 13485:2003 şi ale directivelor 93/42/EEC şi 98/79/EC
  • Utiliza referinţele şi ghidurile disponibile pentru a-şi ameliora nivelul de înţelegere al sistemelor de calitate dedicate aparaturii medicale
  • Derula audituri interne, de furnizor şi independente ale fabricanţilor de aparatură medicală

Este necesar ca participanţii să deţină cunoştinţe practice despre principiile privind managementul calității conform ISO 9001:2008. Este, de asemenea, recomandabil ca participanţii să fi citit standardul ISO 13485:2003.

Contactaţi astăzi firma SGS pentru a afla mai multe despre sesiunea noastră de reciclare privind standardul ISO 9001 dedicat aparaturii medicale.

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România

Servicii asociate

Other Services