Contactaţi-ne

Ce căutați?

ISO 50001 - Sisteme de management energetic - Curs de instruire pentru auditor/ auditor-şef

Instruire în ISO 50001 pentru auditor-şef/ auditor sisteme de la SGS, învățați cum să efectuați audituri ale sistemelor de management energetic (EnMS).

Acest curs de instruire cu durata de cinci zile oferă specialiștilor din domeniile de management al mediului și management energetic oportunitatea de a își îmbunătăți abilitățile de audit EnMS.

De ce să alegeţi instruirea în ISO 50001 de la SGS?

La încheierea acestui curs putea să:

 • Explicaţi obiectivul ISO 50001 şi beneficiile aplicării acestui standard în cadrul unei organizații
 • Descrieţi conceptele-cheie şi abordările unui sistem de management energetic
 • Descrieţi, referindu-vă la ciclul Planifică – Acţionează – Evaluează – Adaptează, structura, scopul şi obiectivul ISO 50001
 • Descrieţi definiţiile-cheie şi terminologia ISO 50001
 • Rezumaţi legislaţia relevantă în domeniul managementului energetic
 • Identificaţi sursele legale şi sursele de informaţii privind legislaţia în managementul energetic
 • Descrieţi principiile, procesele şi tehnicile utilizate în evaluarea riscului şi importanţa acestora în cadrul tuturor sistemelor de management energetic
 • Evidențiaţi și interpretaţi cerinţele standardului ISO 50001 în contextul unui audit
 • Planificaţi și derulaţi în mod eficient un audit al conducerii și funcționării unei organizații în concordanță cu cerințele criteriilor de audit EnMS relevante
 • Raportaţi rezultatele auditului, inclusiv să elaboraţi rapoarte de neconformitate valide, documentate şi care aduc valoare
 • Derulaţi activităţi ulterioare finalizării auditului, inclusiv evaluarea eficienţei măsurilor de corecţie şi preventive

Cursul include conferinţe şi exerciţii practice. Pentru a participa la acest curs, participanții trebuie să dețină un minim de cunoștințe despre sistemele de management energetic sau ISO 50001. 

Acreditare IRCA

Suntem acreditați la nivel global de către Registrul Internațional al Auditorilor Certificați (IRCA). Contactați sediul local SGS pentru detalii complete asupra cursurilor disponibile în regiunea dumneavoastră.

Acest curs este acreditat de către IRCA, având numărul de referință A17574.

Instruire privind standardul ISO 50001EnMS în care puteţi avea încredere, de la un lider în materie de programe de instruire

Cursurile noastre sunt predate de către formatori experimentați, specialişti în sistemele de management al mediului. Cunoştinţele şi abilităţile dumneavoastră vor fi dezvoltate printr-o abordare interactivă şi practică a actului de învăţare.

Rezervați-vă locul la cursul nostru de instruire privind standardul ISO 50001 EnMS, contactați biroul local SGS astăzi.

Servicii asociate

Contactaţi-ne

 • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România