Contactaţi-ne

Ce căutați?

ISO 50001 - Sisteme de management energetic - Curs de familiarizare

Curs de familiarizare cu standardul ISO 50001 privind sistemele de management energetic (EnMS) de la SGS - înțelegeţi necesitatea unui EnMS pentru o organizaţie.

Acest curs de instruire a fost gândit astfel încât să vă ajute să înțelegeți necesitatea ca o organizație să stabilească, să implementeze, să mențină și să îmbunătățească un sistem de management energetic (EnMS).

ISO 50001 este un nou standard internațional care oferă un cadru care să vă ajute să gestionați aportul și consumul de energie în organizații. Acesta se aplică tuturor aspectelor utilizării energiei și vă permite să ajutați organizația să îşi însuşească o abordare sistematică pentru a obține o îmbunătățire continuă a randamentului energetic.

De ce să alegeţi cursul de instruire privind ISO 50001 de la SGS?

La finalizarea acestui curs, participanții vor fi capabili să:

  • Înţeleagă normele şi metodele de aplicare a sistemelor de management energetic, furnizate de ISO 50001
  • Explice obiectivul ISO 50001 şi beneficiile aduse unei organizații prin aplicarea acestui standard
  • Descrie conceptele-cheie şi abordările unui sistem de management energetic
  • Descrie, făcând referire la ciclul Planifică – Acţionează – Evaluează – Adaptează, structura, domeniul de aplicare şi scopul ISO 50001
  • Descrie definiţiile-cheie şi terminologia ISO 50001
  • Rezume legislaţia relevantă în domeniul managementului energetic
  • Identifice sursele legale şi sursele de informaţii privind legislația în domeniul managementului energetic
  • Descrie cerinţele-cheie ale ISO 50001

Dacă plănuiți să absolviți și alte cursuri de instruire privind sistemele de management energetic (EnMS), cum ar fi cel pentru auditor intern şi auditor şef, în timpul acestui curs veți obține cunoștințele și înțelegerea asupra standardului ISO 50001 necesare pentru consolidarea abilităților de auditor.

Cursul include prelegeri şi exerciţii practice.

Pentru a participa la acest curs nu este necesar să deţineţi cunoștințe prealabile asupra sistemelor de management energetic sau asupra ISO 50001.

Cursuri de instruire privind standardul ISO 50001 EnMS în care puteţi avea încredere, de la un lider in materie de programe de instruire

Cursurile noastre sunt predate de către formatori experimentați, experţi în sistemele de management al mediului. Cunoştinţele şi abilităţile dumneavoastră vor fi dezvoltate printr-o abordare interactivă şi practică a actului de învăţare.

Contactați SGS astăzi pentru a vă rezerva un loc la cursul nostru de familiarizare cu standardul ISO 50001.

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România

Servicii asociate

Alte servicii