Contactaţi-ne

Ce căutați?

ISO 45001: Sisteme de management al sănătății și securității în muncă (OHSMS)

Certificarea ISO 45001 - reduceți riscul organizațional și promovați sănătatea și siguranța în muncă lucrând cu SGS pentru a obține certificarea sau a migra la un standard nou.

Un sistem de management al sănătății și securității în muncă (OHSMS) este o parte fundamentală a strategiei unei organizații privind managementul riscului. Prin implementarea unui OHSMS, o organizație poate:

  • să-și protejeze forța de muncă și alte persoane aflate sub controlul său;
  • să respecte cerințele legale;
  • să faciliteze perfecționarea.

ISO 45001 este noul standard internațional pentru un sistem de management al sănătății și siguranței în muncă. Deși este asemănător cu OHSAS 18001, noul standard ISO 45001 adoptă cadrul superior al Anexei SL, la fel ca toate standardele ISO noi și revizuite privind sistemele de management.

ISO 45001 poate fi aliniat cu alte standarde privind sistemele de management, cum ar fi ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015. ISO 45001 a fost publicat în martie 2018.

Mai jos găsiți principalele cerințe și diferențe față de OHSAS 18001.

Standardul ISO 45001 – Principalele domenii și contextul organizațional

ISO 45001 are în centrul atenției contextul unei organizații. Standardul impune organizației să ia în considerare așteptările părților interesate în ceea ce privește managementul sănătății și securității în muncă. Organizația trebuie să determine care părți interesate sunt relevante pentru sistemul său OHSMS, precum și cerințele relevante ale părților interesate respective.

ISO 45001 își propune să ajute organizațiile să înțeleagă în profunzime aspectele importante care le pot afecta fie pozitiv, fie negativ, precum și modul în care să-și gestioneze responsabilitățile legate de sănătatea și siguranța în muncă față de angajații lor.

Aspectele vizate sunt cele care afectează capacitatea unei organizații de a-și atinge scopurile propuse. Aici sunt incluse obiectivele pe care le-a stabilit pentru sistemul său OHSMS, cum ar fi respectarea angajamentelor legate de politica OHS.

Coordonarea sănătății și securității în muncă

Conducerea organizației trebuie să demonstreze acum implicarea și angajamentele OHSMS prin participare directă și planificare strategică ce ține cont de sănătatea și securitatea în muncă.

De asemenea, conducerea trebuie să contribuie la eficacitatea OHSMS jucând un rol activ în orientarea, susținerea și comunicarea cu angajații, precum și promovând și susținând cultura organizațională OHSMS.

Acest standard nou definește clar cerințele privind responsabilitatea și răspunderea conducerii în privința managementului sănătății și securității în muncă. Astfel, responsabilitatea nu poate fi delegată managerilor de sănătate și securitate sau altor manageri din cadrul organizației.

Participare și consultare

Standardul obligă conducerea unei organizații să încurajeze consultarea și participarea angajaților și a reprezentanților acestora, deoarece aceștia sunt factori cheie în managementul sănătății și securității în muncă.

Consultarea înseamnă comunicare în ambele sensuri - dialog și discuții - și implică furnizarea la timp de informații necesare angajaților și reprezentanților acestora înainte ca organizația să ia o decizie.

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă depinde de participarea angajaților, ceea ce le permite acestora să contribuie la luarea deciziilor în acest domeniu și să dea feedback la modificările propuse.

Organizația trebuie să încurajeze angajații de toate nivelurile să raporteze situații periculoase, astfel încât să poată fi luate acțiuni corective și măsuri preventive. De asemenea, angajații trebuie să poată raporta și sugera zone în care se pot aduce îmbunătățiri fără să se teamă de concediere, acțiuni disciplinare sau alte represalii.

Abordarea OHSMS pe bază de riscuri

În strânsă legătură cu concentrarea pe contextul organizațional este și cerința ca, la dezvoltarea și implementarea unui OHSMS, să se adopte o abordare pe bază de riscuri. O organizație trebuie să identifice riscurile și oportunitățile pe care trebuie să le ia în calcul pentru a garanta că OHSMS poate avea rezultatele propuse.

Aceste riscuri și oportunități le includ pe cele relevante pentru contextul organizațional sau determinate de acesta. Organizația trebuie să planifice măsuri care să vizeze aceste riscuri și oportunități, să le implementeze în procesele OHSMS și să evalueze eficiența acestor măsuri.

Subcontractare

Conform standardului, o organizație trebuie să asigure că procesele subcontractate care îi afectează sistemul OHSMS sunt definite și controlate. Când produsele și/sau serviciile subcontractate sunt sub controlul organizației, riscul de furnizor și de contractant trebuie gestionat eficient.

Informații documentate

Termenul „informații documentate” este utilizat în loc de „documente și înregistrări”, care era prezent în OHSAS 18001. Dovezile provenite din informațiile prelucrate care nu sunt deținute într-un sistem formal de documente, cum ar fi informațiile electronice deținute în smartphone-uri și tablete, vor fi acceptate acum.

Migrarea de la OHSAS 18001 la ISO 45001

Dacă organizația dvs. deține o certificare acreditată OHSAS 18001, aveți la dispoziție trei ani de la publicarea oficială a noului standard (în martie 2018) pentru a migra la noul standard ISO 45001.

Actualizări

Acum puteți cumpăra o copie a standardului ISO 45001:2018 din Magazinul ISO.

Cum vă poate ajuta SGS?

Noi oferim cursuri de informare pentru a vă ajuta să înțelegeți cerințele din ISO 45001, Anexa SL, gândirea bazată pe analiza riscurilor și leadershipul motivant. La cerere, vă putem oferi o analiză a diferențelor, pe care o puteți folosi pentru a evidenția modificările pe care trebuie să le faceți pentru a migra de la certificarea OHSAS 18001 la certificarea ISO 45001.

Contactați-ne pentru a afla mai multe despre migrarea la ISO 45001.

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România

Servicii asociate

Other Services