Contactaţi-ne

Ce căutați?

ISO 45001:2018 - Sisteme de management al sănătății și securității în muncă - Curs de formare pentru auditorii interni

Curs de formare pentru auditorii interni, furnizat de SGS, privind sistemele ISO 45001:2018 de management al sănătății și securității în muncă (OHS) - învăţaţi cum se efectuează auditurile interne ale sistemelor de management OHS pe baza ISO 45001:2018.

Acest curs le oferă participanților cunoștințele și abilitățile necesare pentru a efectua audituri interne ale sistemelor de management OHS baza ISO 45001:2018, în conformitate cu ISO 19011 şi ISO/IEC 17021, după caz.

Ce veţi învăţa

La încheierea acestui curs, veți putea:

 • explica scopul unui sistem de management OHS și avantajele societale ce decurg din îmbunătățirea performanței OHS
 • să explicaţi rolul unui auditor în planificarea, derularea, raportarea şi finalizarea unui audit de sisteme de management OHS în conformitate cu ISO 19011 şi ISO 17021-1, după caz
 • să planificaţi, deruluaţi, raportaţi şi finalizaţi auditul unui sistem de management OHS pentru a stabili conformitatea (sau neconformitatea) cu ISO 45001:2018, conform cu ISO 19011 (şi ISO/IEC 17021-1, unde e cazul)

Certificare

Acest curs de formare este certificat de Institutul de Certificare a Calității și de Registrul Internațional al Auditorilor Certificați (CQI/IRCA). Cursanţii care au absolvit cu succes atât examenul cât și evaluarea continuă vor primi un certificat de absolvire, care corespunde cerinței de instruire formală pentru certificare ca auditor intern CQI/IRCA. Certificatul de absolvire este valabil pentru o perioadă de cinci ani de la data ultimei zile a cursului, pentru certificarea ca auditor CQI/IRCA.

Cursanții care nu trec examenul și evaluarea continuă, dar au participat pe întreaga durată a cursului, vor primi un certificat de participare.

Condiții necesare

Înainte de a începe acest curs, cursanții trebuie să fie în poziţia de a înțelege cerințele ISO 45001:2018, ceea ce se poate obţine prin absolvirea unui curs de instruire de bază în OHS, certificat de CQI/IRCA, sau a unui curs echivalent.

Cursanţii ar trebui să aibă şi următoarele cunoştinţe prealabile:

 • următoarele principii şi concepte de management OHS:
  • conceptul de dezvoltare durabilă OHS, prin care o organizație trebuie să se asigure că acțiunile de azi nu degradează mediul de mâine
  • scopul unei evaluări inițiale, ca bază pentru înființarea unui sistem de management OHS acolo unde acesta nu există în prezent
  • evaluarea activităților, produselor și serviciilor pentru a stabili riscurile și pericolele asociate condițiilor normale de funcționare, condițiilor anormale cum ar fi pornirea și oprirea, precum și situațiilor de urgență și accidentelor
 • înțelegerea modului în care se evaluează riscurile și pericolele cu privire la:
  • locaţiile posturilor de lucru
  • activităţile de la locul de muncă
  • activitățile profesionale desfășurate în afara locului de muncă normal sau departe de bază
  • angajații, vizitatorii și alte părți interesate aflate în zone în care organizația are control și influență asupra sănătății și siguranței
  • persoanele vulnerabile la locul de muncă sau sub controlul organizației
 • cunoașterea legislației OHS și a modului în care respectarea legislației face parte dintr-un sistem de management OHS
 • o bună apreciere a metodelor tipice de evaluare a riscurilor și pericolelor și identificarea modului în care pot fi atenuate, de ex. prin evaluări de risc și descrieri ale metodologiei

Detaliile cursului

Durata cursului: 2 zile
Metodologie de predare: faţă în faţă
Acreditare Curs de instruire certificat de CQI/IRCA

De ce SGS?

Ca lider în domeniul formării profesionale, ne bazăm pe ani de experiență la nivel mondial pentru a oferi cursuri eficiente și oportunități de dezvoltare. Cursurile noastre sunt susținute de specialiști care vă vor sprijini în parcursul dvs. profesional.

Contactați-ne astăzi pentru a vă rezerva un loc la cursul nostru de formare pentru auditorii interni ISO 45001:2018.

Contactaţi-ne

 • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România

Servicii asociate

Other Services