Contactaţi-ne

Ce căutați?

ISO 26000 - Instruire privind adoptarea - Responsabilitate socială

Instruirea privind adoptarea ISO 26000 de la SGS oferă un cadru care vă ajută să dezvoltaţi un sistem de responsabilitate socială.

Standardul ISO 26000 are ca scop promovarea dezvoltării sustenabile prin adoptarea unor comportamente responsabile din punct de vedere social care sunt integrate în întreaga organizaţie.

La încheierea sesiunii de instruire veți putea:

  • Identifica şi explica beneficiile adoptării ISO 26000
  • Identifica şi prioritiza problematicile centrale ale responsabilității sociale
  • Identifica și implica părţile interesate relevante
  • Folosi sisteme existente pentru a garanta că problematicile şi principiile centrale sunt abordate
  • Identifica breşele dintre expertiză şi solicitările de instruire internă
  • Stabili obiective adecvate de optimizare

Această sesiune de instruire are la bază materiale pentru studiul de caz și exerciții practice.

Instruirea poate fi extinsă cu o zi pentru a include instruirea de bază privind evaluarea iniţială şi permanentă, conform ISO 26000, a performanţelor unei organizaţii. Participanţii pot, de asemenea, combina această instruire cu cea de conştientizare privind ISO 26000 cu durată de o zi şi cu instruirea dedicată auditorilor cu durată de două zile, pentru a forma o sesiune modulară de instruire cu o durată de cinci zile.

Vă rugăm să reţineţi: Ar trebui să deţineţi deja cunoştinţe de bază despre standardul ISO 26000, echivalente celor obţinute în urma instruirii SGS de conştientizare privind ISO 26000.

Contactaţi acum firma SGS pentru a afla mai multe despre cursurile noastre de instruire privind adoptarea ISO 26000.

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România

Servicii asociate

Other Services