Contactaţi-ne

Ce căutați?

ISO 14064 - instruire pentru auditori - evidența și verificarea cu privire la gazele cu efect de seră

ISO 14064 pune la dispoziție pentru acest domeniu și la dispoziția guvernului un set de instrumente care să dezvolte programe axate pe reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GHG).

Standardul ISO 14064 cuprinde trei părți care oferă informații cu privire la: Evidența GHG (partea 1); proiectele GHG (partea 2); și rolul de consiliere pentru validarea și verificarea informațiilor GHG (partea 3).

Sesiunea de instruire vă permite să stăpâniți părțile independente ale standardului ISO 14064, să cuantificați și să raportați cu privire la evidența GH, și să planificați, să implementați și să raportați efectuarea verificării conform standardului aplicabil. Acesta vă permite să urmăriți optimizările acestui proces sau acțiunile de limitare a acestuia.

Sesiunea de instruire cuprinde:

  • Conceptul GHG și cunoștințele de bază
  • Inventar GHG (ISO 14064-1): Procesul și raportarea privind cuantificarea
  • Verificarea Metodologia, evoluția acestui proces, implementarea și raportarea
  • Introducere în proiectele GHG (ISO 14064-2) și în metodologiile aferente
  • Validarea și verificarea (ISO 14064-3)

A doua zi din sesiunea de instruire pentru audit intern cu privire la ISO 14064 cuprinde noțiunile GHG și cuantificarea și verificarea relevante pentru ISO 14064-1.

Cursurile de instruire constau în cursuri teoretice, workshopuri și discuții.

Contactaţi firma SGS astăzi pentru a afla mai multe despre procedura de audit intern ISO 14064 oferită de firma SGS .

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România

Servicii asociate

Alte servicii