Contactaţi-ne

Ce căutați?

ISO 14064 - curs de sensibilizare - evidența și verificarea gazelor cu efect de seră

Această sesiune de instruire este parte din familia ISO 14000 a standardelor internaționale pentru managementul mediului.

ISO 14064 pune la dispoziția pentru acest domeniu și guvernului un set de instrumente care să dezvolte programe axate pe reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GHG). Standardul ISO 14064 cuprinde trei părți care oferă informații cu privire la evidența GHG (partea 1), proiectele GHG (partea 2) și oferă consiliere pentru validarea și verificarea informațiilor GHG (partea 3).

Această instruire constituie o introducere a actorilor implicaţi în dezvoltarea, implementarea şi gestionarea unui sistem de management al gazelor cu efect de seră, conform ISO 14064. Dacă doriţi să absolviţi şi alte cursuri privind gazele cu efect de seră, cum ar fi cel pentru auditori interni sau auditori-şef, veţi obţine cunoștințele şi înțelegerea necesare privind ISO 14064. pentru a vă consolida abilitățile de auditor.

Instruirea include conferinţe şi exerciţii practice.

Contactați astăzi firma SGS pentru mai multe informaţii despre cursul de sensibilizare privind ISO 14064.

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România

Servicii asociate

Other Services