Contactaţi-ne

Ce căutați?

ISO 14001 - sesiuni de instruire pentru auditori interni - sisteme de managementul mediului

Acest curs de instruire este menit să vă ofere abilităţile şi cunoștințele relevante și să prezinte conformitatea și implementarea eficientă a unui sistem de managementul mediului.

Obiectivul acestei sesiuni de instruire este să le ofere reprezentanților cunoștințele și abilitățile necesare pentru derularea de audituri interne pentru sistemele de managementul mediului şi să contribuie la optimizarea continuă a sistemului de management.

La încheierea sesiunii de instruire veți putea:

  • Să descrieți responsabilitățile unui auditor intern și să descrieți rolul unui audit intern pentru menținerea și îmbunătățirea sistemelor de management
  • Să descrieți principiile, procesele şi structura ISO 14001 și să explicați principiile, procesul și tehnicile utilizate pentru atribuirea și gestionarea aspectelor și al impactului de mediu, inclusiv importanța acestora pentru auditorii care se ocupă de sistemele de managementul mediului.
  • Planifica și pregăti un audit intern, strânge probe de audit prin observare, intervievare și colectare de documente și înregistrări
  • Scrie rapoarte concrete de audit care vor contribui la optimizarea eficienţei sistemului de management
  • Sugera modalităţi în care poate fi verificată eficienţa acţiunilor corective

Sesiunea de instruire cuprinde prezentări, ateliere şi exerciţii pe roluri.

Pentru a participa la acest curs nu este necesar ca participanţii să aibă cunoștințe prealabile de audit sau despre sistemele de management al calității sau ISO 14001.

Contactaţi SGS acum pentru a afla mai multe despre sesiunile de instruire oferite de SGS cu privire la ISO 14001.

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România

Servicii asociate

Other Services