Contactaţi-ne

Ce căutați?

Instruire privind testarea cu lichide penetrante

Instruire privind testarea cu lichide penetrante de la Centrul de instruire SGS NDT - personalul dumneavoastră este instruit, examinat şi certificat pentru a efectua testarea cu lichide penetrante.

Ca metodă specializată de testare nedistructivă (NDT), testarea cu lichide penetrante trebuie să fie efectuată la standarde globale de către personal calificat. Centrul de instruire SGS NDT vă oferă instruire, examinare şi certificare de talie globală, permiţându-i personalului dumneavoastră să efectueze testarea cu lichide penetrante în conformitate cu standarde internaţionale.

De ce să alegeţi testarea cu lichide penetrante de la Centrul de instruire SGS NDT?

Centrul de instruire SGS NDT poate:

  • Să se asigure că personalul dumneavoastră este calificat şi certificat să efectueze testarea cu lichide penetrante conform standardelor şi specificaţiilor relevante.
  • Oferi instruire şi examinări privind testarea cu lichide penetrante pentru certificarea personalului în materie de sistemul de testare nedistructivă (PCN) pentru a îndeplini cerinţele standardelor internaţionale precum EN ISO 9712 la nivelurile unu, doi şi trei  
  • Efectua instruire, examinări şi certificare SNT-TC-1A în conformitate cu practicile formalizate ale companiei
  • Crea cursuri adaptate în funcţie de necesităţile specifice ale companiei dumneavoastră

Instruire de talie mondială privind testarea cu lichide penetrante de la Centrul de instruire SGS NDT

Centrul de instruire SGS NDT inovator din China oferă instruire şi certificare de ultimă oră în conformitate cu standardele europene, internaţionale şi americane.

În plus, Centrului de instruire SGS NDT i s-a conferit statutul de organism de calificare autorizat (AQB) şi de instruire acreditată de către Institutul Britanic pentru Testare Nedistructivă (BINDT). Drept urmare, ni se permite să efectuăm instruire şi examinări pentru tehnicienii NDT conform sistemului de PCN - cel mai amplu sistem de certificare a personalului NDT din lume.

Cursurile noastre sunt ţinute la Centrul de instruire SGS NDT din Shanghai sau pot fi ţinute la sediul companiei dumneavoastră - oriunde în lume.

Contactaţi-ne pentru a afla cum Centrul de instruire SGS NDT poate instrui, examina şi certifica personalul dumneavoastră pentru a efectua testarea cu lichide penetrante.

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România

Servicii asociate

Other Services