Contactaţi-ne

Ce căutați?

Instruire privind abilităţile de auditor - sisteme de management integrat

SGS recunoaşte interdependenţa standardelor ISO şi nevoia de a evita duplicarea inutilă a sistemelor de audit.

Această instruire este menită să le ofere participanţilor cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru a derula audituri de sistem de management integrat.

Instruirea vă oferă cunoştinţele şi abilităţile principale necesare pentru a derula audituri interne şi oferă optimizare continuă adaptată cerinţelor oricărei organizaţii care doreşte să implementeze sisteme de management integrat.

Instruirea abordează integrarea sistemelor de management din perspectiva managementului de risc, încurajând participanţii să ia în considerare cele mai liberale idei atunci când analizează procesele organizaţiei lor şi sursele de risc ce trebuie identificate, controlate şi optimizate. Ia, de asemenea, în considerare implicaţiile certificării multistandard şi pune bazele unei abordări integrate a auditării sistemelor de management.

La încheierea acestui curs veţi putea:

  • Înţelege principiile şi mecanismele de integrare a sistemelor de management al calităţii, al mediului şi al sănătăţii şi securităţii în muncă
  • Aprecia importanţa pentru organizaţie a cerinţelor legislative şi normative, acestea oferind o abordare structurantă şi integrată
  • Pregăti, implementa, raporta şi urmări auditurile interne ale sistemelor de management, într-o manieră integrată
  • Contribui la dezvoltarea, optimizarea şi integrarea sistemului de management al propriei organizaţii

Această instruire interactivă este menită să oferă o abordare practică a utilizării auditului ca şi instrument auxiliar pentru a obţine un sistem de management integrat.

Contactaţi-ne pentru a afla mai multe despre modul în care instruirea SGS privind abilităţile de auditor vă poate ajuta pe dumneavoastră şi organizaţia dumneavoastră.

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România

Servicii asociate

Other Services