Contactaţi-ne

Ce căutați?

Instruire pentru auditori interni despre sistemele sociale

Această instruire este menită să vă ajute să obţineţi cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru a derula audituri interne ale sistemelor de management social.

Pentru a putea participa la acest curs este necesar să aveţi cunoştinţe despre sistemele de management social şi SA 8000. Aceaste cunoştinţe de bază sunt oferite în cadrul sesiunii de conştientizare privind sistemele de management social.

La încheierea instruirii veți putea:

  • Descrie responsabilitățile unui auditor intern și rolul auditului intern în menţinerea și optimizarea sistemelor de management conform standardelor SA 8000 & ISO 19001
  • Descrie principiile, procesele şi tehnicile utilizate în alocarea şi gestionarea aspectelor şi impactului sistemelor de management social (SMS), inclusiv semnificaţia acestora pentru auditorii SMS
  • Planifica și pregăti un audit intern, strânge probe de audit prin observare, intervievare și colectare de documente și înregistrări
  • Scrie rapoarte concrete de audit, care vor contribui la optimizarea eficienței sistemului de management
  • Sugera modalităţi în care poate fi verificată eficienţa acţiunilor corectoare

Sesiunea de instruire cuprinde prezentări, ateliere şi exerciţii pe roluri.

Contactaţi acum firma SGS pentru mai multe informaţii despre beneficiile instruirii noastre pentru auditori interni cu privire la sistemele sociale.

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România

Servicii asociate

Other Services