Contactaţi-ne

Ce căutați?

Inspecția rezervoarelor ISO

Siguranța şi integritatea încărcăturilor sunt de o importanță capitală în transportul substanțelor chimice, iar inspectorii SGS sunt instruiți în toate aspectele privind cele mai bune practici din domeniul manipulării capacităților ISO, fie că vorbim de cerințe HSE, fie de aspecte de integritate a încărcăturii și/sau de determinare a cantităţii. Aceștia dispun de echipamente care îndeplinesc toate cerințele și standardele în vigoare.

Care sunt expectanțele dumneavoastră de la serviciul nostru de inspecție a rezervoarelor ISO

Anterior încărcării, inspectorii noștri se vor asigura că:

  • Rezervorul (rezervoarele) ISO sunt într-o stare adecvată, inclusiv în ceea ce privește curățenia, pentru a primi categoria stabilită   
  • Sunt extrase probe de produse care urmează a fi încărcate pentru a asigura conformitatea calității la specificațiile preconizate de client

După încărcare, inspectorii noștri:

  • Vor determina cantitatea încărcată
  • Vor asista la închiderea tuturor supapelor și capacelor și vor aplica sigilii, dacă acestea sunt solicitate de partenerii tranzacției

La sosirea la locația de descărcare, inspectorii noștri:

  • Vor examina integritatea sigiliilor, supapelor și capacelor, etc.
  • Vor asista la operațiunea de descărcare, similară în toate aspectele cu cea realizată la locația de încărcare  

De o importanță egală cu cea a asigurării plecării și sosirii în bune condiții a încărcăturii, fără alterarea calității sau pierderi de cantitate, este revenirea în siguranță a containerului ISO la amplasamentul său de origine.
 
La finalizarea operaţiunii de descărcare, inspectorul SGS va examina rezervoarele ISO pentru a se asigura că supapele şi capacele sunt bine închise şi sigilate, acolo unde acest lucru este necesar. După aceasta poate începe drumul de întoarcere, odată ce s-a asigurat integritatea rezervorului gol.

De ce SGS?

SGS are o vastă experiență pe plan mondial în domeniul transporturilor chimice. Punem un accent deosebit pe importanţa aderării la reglementări şi standarde și pe aplicarea principiilor de bune practici în serviciile pe care le furnizăm.

Aflați mai multe despre modul în care operațiunile dumneavoastră de transport chimic pot fi sprijinite prin inspecțiile SGS ale rezervoarelor ISO.

Inspectorii noștri de încărcături chimice vă asigură confortul psihic de care aveți nevoie atunci când transportați substanțe chimice periculoase sau fine în cisterne rutiere sau vagoane de tren ISO.

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România

Servicii asociate

Alte servicii