Contactaţi-ne

Ce căutați?

Informaţii în avans privind transportul (ACI)

Cum funcţionează ACI?

Prin intermediul unei aplicaţii web, ACI furnizează date în timp real părţilor autorizate în orice locaţie. Acest lucru permite prelucrarea în timp util a documentaţiei privind importul/exportul, precum şi o monitorizare riguroasă a fluxului de bunuri importate/exportate.

 • Toate părţile implicate în tranzacţie (importator, expeditor, autorităţi vamale, etc.) completează formularul ACI, anexând documentele necesare (conosamentul, factura şi declaraţia de export) în format electronic.
 • SGS verifică dacă documentaţia şi informaţiile furnizate sunt complete şi conforme cu toate reglementările în vigoare.
 • Informaţiile relevante sunt furnizate online în timp real tuturor părţile autorizate prin intermediul aplicaţiei ACI.
 • Accesul la informaţii poate fi controlat prin adaptarea drepturilor de acces în funcţie de cerinţele utilizatorului.

Avantajele ACI

 • Informaţii cu privire la mărfuri disponibile anterior sosirii acestora
 • Costuri reduse cu agenţii portuari
 • Monitorizarea tranzacţiilor în timp real
 • Furnizarea de informaţii comerciale
 • Gestiunea riscului şi controlul fraudelor
 • Poate fi integrat cu Profiler®, instrumentul de analiză a riscului dezvoltat de SGS, pentru a identifica, anterior sosirii transportului, potenţialele ameninţări la adresa sănătăţii publice, a securităţii sau a comerţului legal
 • Poate fi adaptat pentru a permite integrarea cu alte aplicaţii, cum ar fi sistemele de gestiune vamală

De ce să alegeţi SGS ca partener ACI?

Din 1965, SGS se află în slujba acelor administraţii publice din întreaga lume care ne-au încredinţat sarcina de verificare a tranzacţiilor comerciale. Considerăm că experienţa noastră unică este o garanţie a faptului că vă putem oferi servicii exemplare care acoperă toate aspectele legate de monitorizarea şi verificarea importurilor.

Descoperiţi modul în care serviciul avansat de informaţii privind transportul oferit de SGS poate adăuga valoare operaţiunilor dumneavoastră.

Serviciul SGS de informaţii inteligente privind transportul (ACI) le oferă operatorilor comerciali publici şi privaţi informaţii electronice cuprinzătoare referitoare la mărfurile transportate cu mult înaintea sosirii acestora în ţara de import, pentru a facilita procesul de prelucrare şi autorizare vamală.

Contactaţi-ne

 • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România

Servicii asociate

Other Services