Contactaţi-ne

Ce căutați?

Încercări pe teren conform BPE

Încercări pe teren conform BPE de la SGS - încercări amănunțite pe teren care să vă ajute să respectați bunele practici experimentale (BPE).

Sistemul BPE vă oferă liniile directoare esențiale privind testarea, dezvoltarea și înregistrarea produselor dumneavoastră agrochimice și horticole, a pesticidelor biologice, a îngrășămintelor și a noilor soiuri de plante. Prin urmare, aveți nevoie de un partener de încredere care vă poate furniza încercări exacte pe teren conform BPE. Datorită posibilității de a efectua încercările în toate locurile relevante, noi vă putem ajuta.

Ce încercări pe teren conform BPE poate furniza SGS?

Încercările pe teren conform BPE efectuate de noi acoperă următoarele categorii:

 • Acaricide
 • Pesticide biologice
 • Îngrășăminte
 • Fungicide
 • Erbicide
 • Insecticide
 • Moluscicide
 • Nematocide
 • Regulatori de creștere a plantelor (PGR)
 • Culturi depozitate
 • Gestionarea semințelor

Încercări fiabile pe teren conform BPE de la un lider mondial în domeniu

Echipamentele noastre respectă sistemele de management al calității din domeniu pentru efectuarea de studii de eficiență obligatorii în vederea depunerii locale, internaționale și globale a acestora. Centrele noastre de încercări pe teren respectă standardele BPE, operând conform standardelor naționale și internaționale specifice și adoptând tehnicile de aplicare armonizate, dar și procedurile standard de operare (PSO).

Putem oferi și management de proiect, inclusiv:

 • Consultare privind numărul de încercări și locuri
 • Evaluarea și conceperea proiectului
 • Management de proiect asigurat de specialiști cu experiență pentru toate indicațiile, în diverse țări și regiuni, cu instrumentul nostru brevetat de management de proiect (MORE)
 • Pregătirea planului studiului, a modificărilor și a rapoartelor privind încercările
 • Colectarea și transmiterea electronică a datelor de pe teren
 • Cunoștințe aprofundate despre dăunători și boli și utilizarea hărților de risc și a evaluărilor riscurilor pentru alocarea zonelor unde se vor efectua încercări - oriunde este necesar
 • Evaluarea și pregătirea dosarelor de evaluare biologică

Pentru a discuta despre nevoile dumneavoastră privind încercările pe teren conform BPE, contactați-ne astăzi.

Contactaţi-ne

 • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România

Servicii asociate

Alte servicii