Contactaţi-ne

Ce căutați?

Impuritățile din hidrocarburile naturale

Vă furnizăm un spectru complet de teste solicitate pentru identificarea impurităților de altă natură decât hidrocarburile, a compușilor în urme și a nivelurilor de Benzen, Etilbenzen, Toluen și Xilen (BETX).

SGS este specializată în capacități analitice avansate de asigurare a producției maximizate rezultată din zăcământul dumneavoastră, de reducere a potențialului de coroziune și de limitare a impactului gazelor cu efect de seră care apar în mod natural. Laboratoarele noastre combină metodele ASTM standard cu testarea superioară, astfel încât să fiți sigur că primiți rezultate exacte și reprezentative atunci când subcontractaţi serviciile analitice către SGS.

Impuritățile din hidrocarburile naturale

Instrumentele analitice avansate precum analiza FPD GC, spectrometrie de masă, XFR, XRD și SEM ne oferă instrumentele necesare pentru identificarea a aproape tuturor impurităţilor din hidrocarburi şi a depozitelor de hidrocarburi adunate în zăcământ. Experiența noastră în domeniul analitic într-o gamă largă de fluide și sisteme de producție vă oferă beneficiul adăugat al interpretărilor inteligente și a asistenței experimentate.

SGS oferă speciații ale sulfului în urme prin GC-FPD şi monitorizarea continuă a mercurului de către Sir Galahad. Conţinutul de bioxid de carbon şi azot din hidrocarburile naturale, important pentru controlarea nivelurilor de emisii de gaze cu efect de seră şi pentru proiectarea echipamentelor de proces, este măsurat prin metode GPA GC convenționale. Nivelurile BETX reprezintă un interes ecologic obişnuit şi sunt atent reglementate în ceea ce priveşte emisiile rezultate din operațiunile de tratare a aminei şi de deshidratare. SGS utilizează metode de cromatografie special elaborate pentru a cuantifica aceste emisii și altele, componentele aromatice la concentrații reduse atât pentru unitățile de producere a țițeiului, cât și pentru cele de producere a gazelor naturale. Oferim, de asemenea, cilindri de tratare a probelor pentru a asigura o pierdere minimală a componentelor în urme în timpul transferului pentru probele expediate către laboratoarele noastre fixe.

Serviciile noastre includ:

  • Testarea radonului din gazele de hidrocarburi și lichide
  • Măsurări ale conținutului redus continuu de mercur
  • Compoziții extinse ale gazelor naturale, inclusiv H2S, He, Ar, N2, CO2
  • Speciația componentelor de sulf în urme prin GC-FPD
  • Analiza BETX prin cromatografia de înaltă rezoluție

Contactaţi-ne acum pentru mai multe informaţii despre modul în care vă putem ajuta să înțelegeți natura impurităților din hidrocarburile dumneavoastră.

Multe zăcăminte de petrol și gaze din întreaga lume conține impurități care influențează valoarea comercială a zăcământului.

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România

Servicii asociate

Alte servicii