Contactaţi-ne

Ce căutați?

Formare auditor intern în domeniul ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității

Curs de formare auditor intern în domeniul sistemelor de management al calității ISO 9001:2015 furnizat de SGS – dezvoltați-vă abilitățile necesare pentru a efectua audituri interne ale sistemelor de management al calității.

Acest curs le oferă participanților cunoștințele și abilitățile necesare pentru a efectua audituri interne ale sistemelor de management al calității pe baza ISO 9001 sau a standardului echivalent. Participanții vor învăța cum să raporteze implementarea și menținerea eficientă a unui sistem de management în conformitate cu ISO 19011.

Ce veți învăța?

La încheierea acestui curs, veți înțelege:

  • Conceptul sistemului de management al calității bazat pe procese pentru ISO 9001
  • Rolul unui audit intern în menținerea și îmbunătățirea sistemelor de management al calității, cu referire la ciclul Planifică-Execută-Verifică-Acționează (PDCA)
  • Rolul și responsabilitățile unui auditor în planificarea, derularea, raportarea și monitorizarea unui audit intern de sistem de management al calității pe baza ISO 9001 și în conformitate cu ISO 19011

Condiții necesare

Cursanții ar trebui să posede cunoștințe prealabile cu privire la:

  • Sisteme de management, inclusiv elementele de bază ale unui sistem de management, responsabilitățile cadrelor superioare de conducere și ciclul PDCA
  • Conceptele fundamentale ale managementului calității și cele șapte principii privind managementul calității ale ISO 9001
  • Cerințele ISO 9001
  • Termenii și definițiile utilizate frecvent în ISO 9000 cu privire la managementul calității

Acreditare

Acest curs este acreditat de Registrul Internațional al Auditorilor Certificați (IRCA A17993).

Cursuri de formare privind ISO 9001:2015 în care puteți avea încredere, de la un lider în materie de programe de instruire

În calitate de lider în programe de formare profesională, recurgem la anii de experiență globală. Cursurile noastre sunt susținute de specialiști care vă vor sprijini în parcursul dumneavoastră profesional.

Contactați-ne astăzi pentru a vă rezerva un loc la cursul nostru de formare auditor intern în domeniul sistemelor de management al calității ISO 9001:2015.

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România

Servicii asociate

Other Services