Contactaţi-ne

Ce căutați?

Formare auditor/auditor șef în domeniul ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu

Curs de formare auditor/auditor șef în domeniul sistemelor de management de mediu ISO 14001:2015 furnizat de SGS – dezvoltați-vă abilitățile necesare pentru a audita sisteme de management de mediu.

Acest curs le oferă participanților cunoștințele și abilitățile necesare pentru a efectua audituri de primă parte, audituri de secundă și de terță parte ale sistemelor de management de mediu pe baza ISO 14001, în conformitate cu ISO 19011 și ISO/IEC 17021, după caz.

Ce veți învăța?

La încheierea acestui curs, veți înțelege:

  • Obiectivele unui sistem de management de mediu, ale standardelor sistemelor de management de mediu, ale auditurilor sistemelor de management de mediu și ale certificării de terță parte
  • Avantajele pentru activitatea companiei și avantajele sociale ce decurg din îmbunătățirea performanței de mediu
  • Rolul și responsabilitățile unui auditor în planificarea, derularea, raportarea și monitorizarea unui audit de sistem de management de mediu pentru a stabili conformitatea (sau neconformitatea) cu ISO 14001, conform ISO 19011 și ISO/IEC 17021, după caz.

Condiții necesare

Cursanții ar trebui să posede cunoștințe prealabile cu privire la:

  • Sisteme de management, inclusiv elementele de bază ale unui sistem de management, responsabilitățile cadrelor superioare de conducere și ciclul Planifică-Execută-Verifică-Acționează (PDCA)
  • Rezultatele preconizate ale unui sistem de management de mediu
  • Cerințele ISO 14001 și termenii și definițiile utilizate frecvent în acesta cu privire la managementul de mediu

Acreditare

Acest curs este acreditat de Registrul Internațional al Auditorilor Certificați (IRCA A17972).

Cursuri de formare privind ISO 14001:2015 în care puteți avea încredere, de la un lider în materie de programe de instruire

În calitate de lider în programe de formare profesională, recurgem la anii de experiență globală. Cursurile noastre sunt susținute de specialiști care vă vor sprijini în parcursul dumneavoastră profesional.

Contactați-ne astăzi pentru a vă rezerva un loc la cursul nostru de formare auditor/auditor șef în domeniul sistemelor de management de mediu ISO 14001:2015.

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România

Servicii asociate

Other Services