Contactaţi-ne

Ce căutați?

Curs de formare privind sistemele integrate de management conform standardelor ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001 pentru auditori interni

Aflați cum să efectuați un audit intern al unui sistem integrat de management (SIM) pe baza standardelor ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001, astfel încât să puteți raporta eficiența implementării acestuia în activitatea companiei dvs.

Acest curs vă va familiariza cu cerințele standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și ISO 45001:2018. Veți înțelege mai bine varietatea de sisteme de management incluse în standarde și veți dobândi încredere în modul eficient de auditare a acestora pentru a putea raporta ulterior organizației dvs.

Ce veți învăța?

La finalizarea acestui curs de formare, veți putea:

  • să integrați un set comun de proceduri folosind un SIM;
  • să înțelegeți cerințele unui sistem de management al calității (SMC), ale unui sistem de management al mediului (SMM) și ale unui sistem de management al securității și sănătății la locul de muncă, folosind cadrul ISO și ciclul planifică - efectuează - verifică - acționează (PDCA);
  • să introduceți standardele în organizația dvs.;
  • să planificați un audit intern al SIM conform ISO 19011:2018 și ISO/IEC 17021-1;
  • să verificați dacă organizația dvs. este conformă cu politicile, procedurile și documentele asociate relevante, adunând dovezi obiective și folosind tehnici de eșantionare corespunzătoare;
  • să gestionați rolurile și responsabilitățile membrilor echipei de audit pentru a vă asigura că auditul este efectuat corespunzător;
  • să raportați eficiența implementării sistemului de management.

Publicul țintă

Cursul este conceput pentru profesioniștii din domeniul calității, al mediului și al sănătății și siguranței, care sunt deja familiarizați cu sistemele de management. Înainte de a începe acest curs, se recomandă cursanților să cunoască scopul sistemelor de management și al auditurilor interne.

Detaliile cursului

Durata cursului: 2 zile sau 105 minute
Metodologie de predare: față în față sau e-learning
Acreditare: SGS

Versiunea e-learning a cursului constă din două module separate: Introducere în sistemele integrate de management și Sistemele integrate de management pentru auditorii interni.

Certificare

Cursanții care parcurg cursul în întregime vor primi un certificat de participare SGS. Pentru versiunea de e-learning a cursului, cursanții trebuie să finalizeze întregul curs și să obțină un punctaj de trecere de minimum 70% la evaluarea finală. După încheierea cursului, cursanții vor putea descărca un certificat de absolvire.

De ce să alegeți cursul SGS privind sistemele integrate de management pentru auditorii interni?

Ca lider mondial în organizarea de cursuri profesionale, noi oferim soluții inovatoare de învățare și dezvoltare, care acoperă numeroase domenii de activitate. Soluțiile noastre de formare și dezvoltare sunt concepute de experți pentru a ajuta organizațiile și persoanele fizice să-și îmbunătățească aptitudinile și competențele personale - principalii factori care stau la baza dezvoltării sustenabile a afacerilor și a avantajului competitiv.

Contactați-ne astăzi pentru a afla cum vă pot ajuta cursurile noastre de formare atât pe dvs., cât și compania.

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România

Servicii asociate

Other Services