Contactaţi-ne

Ce căutați?

Control forestier naţional

Exploatarea forestieră ilegală privează guvernele de miliarde de dolari reprezentând venituri din impozite şi provoacă daune majore mediului. Corupţia asociată cu exploatarea forestieră subminează statul de drept, descurajând investiţiile legitime şi împiedicând dezvoltarea.

Noi, la SGS, avem convingerea că o îmbunătăţire pe termen lung a gestiunii şi verificării informaţiilor legate de fondul forestier contribuie la o mai bună guvernanţă în sectorul forestier. Controlul forestier naţional oferă soluţii inovatoare pentru îmbunătăţirea trasabilităţii şi sporirea răspunderii, pentru răspândirea celor mai bune practici şi promovarea unor standarde ridicate de gestionare.

Controlul eficient al pădurilor

Combaterea exploatării forestiere ilegale şi promovarea gestionării durabile a pădurilor, în paralel cu încurajarea progreselor în domeniul guvernanţei, al competitivităţii şi al transparenţei, reprezintă o provocare majoră.

Noi, la SGS, considerăm că monitorizarea eficientă aduce o serie de beneficii-cheie:

 • Optimizarea şi colectarea corectă a veniturilor guvernamentale
 • Dezvoltarea capacităţii naţionale
 • Promovarea, facilitarea şi asigurarea conformităţii activităţilor comerciale
 • Conservarea resurselor naturale şi a ecosistemelor
 • Contribuţii la dezvoltarea socio-economică
 • Consolidarea informaţiilor din sectorul forestier

Ne propunem:

 • să asigurăm un control eficient al circulaţiei lemnului şi al fluxurilor financiare aferente
 • să garantăm legalitatea lemnului exportat sau distribuit la nivel local
 • să sprijinim gestionarea pădurilor şi agenţiile de aplicare a legii
 • să ridicăm standardele de gestiune la un nivel recunoscut pe plan internaţional

Cum funcţionează?

Controlul forestier naţional constă în crearea şi operarea unui sistem naţional de trasabilitate a lemnului care să asigure controlul fluxurilor de lemn din pădure până pe piaţa locală şi/sau de export.

Trasabilitatea lemnului permite verificarea lanţului de aprovizionare, element solicitat în prezent pentru implementarea sistemului de asigurare a legalităţii în cadrul Acordurilor voluntare de parteneriat FLEGT încheiate între Uniunea Europeană şi guvernele ţărilor producătoare.

Controlul forestier naţional poate presupune o combinaţie a următoarelor activităţi:

 • Asistenţă pentru dezvoltarea şi configurarea unei platforme de trasabilitate a lemnului
 • Introducerea utilizării de plăcuţe cu cod de bare şi dispozitive portabile
 • Dezvoltarea capacităţii administraţiei forestiere şi operatorilor privaţi
 • Efectuarea de verificări fizice şi documentare pentru concilierea datelor
 • Instituirea de puncte de control pe drumuri, râuri, la frontiere şi în porturi.
 • Monitorizarea exporturilor de buşteni şi produse din lemn
 • Asigurarea calculării şi colectării veniturilor provenind din exploatările forestiere în numele guvernului

Pentru implementarea unui astfel de sistem, noi creăm şi gestionăm o agenţie care funcţionează independent de guvern, întreţinând totodată relaţii de cooperare cu organismele guvernamentale relevante şi principalele părţi interesate. Această agenţie emite rapoarte şi declaraţii de verificare, alcătuite prin combinarea informaţiilor obţinute prin urmărirea traseului buştenilor şi a lemnului, cu monitorizarea datelor şi controalele privind verificarea legalităţii.

În temeiul unui mandat de asistenţă tehnică, ajutăm administraţia forestieră să dezvolte activităţile menţionate mai sus.

Din 1995, am derulat o serie de proiecte reuşite de monitorizare şi verificare forestieră la nivel naţional şi regional în Africa, Asia, America Latină şi Rusia. În prezent, SGS implementează sisteme naţionale de trasabilitate a lemnului în Liberia, Republica Democrată Congo, Camerun şi Republica Congo.

Serviciile noastre se bazează pe informaţii solide şi tehnologie de vârf de asigurare a trasabilităţii. Utilizăm un sistem cuprinzător, în cadrul căruia fiecare etapă a lanţului de aprovizionare, de la pădure la piaţă, face obiectul controalelor documentare, al inspecţiilor fizice şi al auditurilor pentru verificarea legalităţii.

Descoperiţi mai multe despre avantajele Controlului forestier naţional oferit de SGS.

Pe măsură ce noi reglementări referitoare la comercializarea lemnului intră în vigoare în UE şi în SUA, ameliorarea transparenţei şi sporirea responsabilităţii în sectorul forestier devin din ce in ce mai importante.

Servicii asociate

Contactaţi-ne

 • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România