Contactaţi-ne

Ce căutați?

Chimie analitică

Serviciile de analiză chimică oferite de SGS asigură siguranţa produselor şi respectarea regulamentelor, testând pentru a detecta prezenţa reziduurilor cu potenţial nociv provenite din pesticide, biocide, fertilizatori şi medicamente de uz uman şi veterinar.

Laboratoarele noastre din întreaga lume îşi actualizează permanent echipamentele, tehnicile şi cunoştinţele pentru a-şi optimiza metodele de analiză în numeroase matrice diferite. Realizăm proiectele dumneavoastră reziduale pentru dezvoltarea produselor în conformitate cu buna practică de laborator.

Gama de servicii

 • Cromatografie lichidă cuplată cu spectrometrie de masă (LC/MS/MS), cromatografie de lichide de înaltă performanţă (HPLC cu detector cu ultraviolete - UV - sau fluorescenţă), procedura de schimbare a coloanelor cromatografice, derivatizare post-coloană
 • Cromatografie de gaze / detector selectiv de masă (GC/MSD) cu multiple opţiuni de injectare (injector split/splitless, pe coloană, volum mare, dispozitiv headspace, injector criogenic) şi ionizare (ionizare cu electroni - EI - ionizare chimică - CI), cromatografie în fază gazoasă - detector cu captură de electroni (GC-ECD), cromatografie în fază gazoasă - detector fotometric cu flacără (GC-FPD)
 • Cromatografie de schimb ionic (IC), spectrometrie de absorbţie atomică (AAS), spectrometrie cu plasmă cuplată inductiv (ICP)
 • Cromatografie cu filtrare pe gel (GPC), extragere accelerată prin solvenţi (ASE)
 • Imunodozare

Tipuri de studii

 • Dezvoltarea şi validarea metodelor
 • Validare de către un laborator independent
 • Determinarea reziduurilor în toate matricele (de exemplu, plante, produse de procesare, sol, apă, matrice animale, fluide corporale, bunuri de consum)
 • Analize suplimentare, ecotoxicologie
 • Investigarea stabilităţii la stocare
 • Stabilirea conţinutului
 • Analize din 5 loturi
 • Investigarea echivalenţei produselor
 • Analiza constituenţilor minori şi a contaminanţilor

Luaţi legătura acum cu SGS pentru a descoperi cum pot serviciile noastre de analiză chimică să vă ajute să respectaţi reglementările privind sănătatea şi siguranţa.  

Servicii asociate

Alte servicii

Contactaţi-ne

 • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România