Contactaţi-ne

Ce căutați?

Certificarea Sistemului de Management al Siguranței Alimentare (FSSC) 22000 v5 – Curs de Instruire pentru Auditori Interni

Cursul SGS pentru auditori interni referitor la FSSC 22000 v5 vă furnizează cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru a derula audituri interne ale Sistemelor de Management al Siguranței Alimentare (FSMS).

FSSC 22000 v5 furnizează o abordare completă pentru auditul și certificarea siguranței alimentare, oferind oportunitatea integrării cu alte sisteme de management, cum ar fi sistemele de management al calității.

Criteriile cursului

Acest curs vă va permite să:

 • înțelegeți structura FSSC v5 și rolul auditurilor interne în menținerea și îmbunătățirea standardelor de siguranţa alimentară
 • explicați programele obligatorii (PRP) și cerințele suplimentare ale FSSC v5
 • identificați modelul FSMS bazat pe proces pentru ISO 22000 și rolul unui audit intern în întreținerea și îmbunătățirea unui FSMS - cu referire la ciclul Planifică-Acționează-Verifică-Adaptează
 • planificați, derulați, raportați și monitorizați un audit intern în cadrul unui FSMS pe baza FSSC V5, ISO 22000 și în conformitate cu ISO 19011

Cursanții trebuie să dea dovadă de performanță acceptabilă în aceste domenii pentru a absolvi cu succes cursul.

Certificarea cursului

Cursanții care au participat la tot cursul vor primi un “Certificat de Participare”. Pentru versiunea de e-learning a cursului, cursanții trebuie să finalizeze întregul curs și să obțină un punctaj de trecere de minim 60% la evaluarea finală. După încheierea cu succes a cursului, cursanții vor putea descărca un certificat de absolvire.

Cunoștințe prealabile

Înainte de începerea cursului, participanții trebuie să cunoască următoarele:

 • Ciclul Planifică-Acţionează-Verifică-Adaptează (PDCA)
 • Conceptelele de management al siguranței alimentare, inclusiv HACCP, analiza riscurilor, evaluarea pericolelor și a riscurilor și relația dintre managementul siguranței alimentare, satisfacția clienților și cerințele clienților privind siguranța alimentară
 • Termenii și definițiile uzuale privind managementul siguranței alimentare, conform ISO 22000 și FSSC v5
 • Cerințele FSSC V5 și ISO 22000, pe care le pot afla absolvind un curs de formare de bază sau un curs echivalent

Conținutul cursului

Acest curs abordează următoarele subiecte:

 • Introducere în FSSC 22000 v5
 • FSMS
 • Audituri – definiții, tipuri și principii
 • Rolurile și responsabilitățile auditorilor
 • Procesul de audit
 • Pregătirea pentru un audit intern
 • Derularea unui audit
 • Revizuirea auditului

Versiunea eLearning a cursului constă din două module separate: Introducere în FSSC v5 (aprobat de FSSC) și Auditorul Intern FSSC v5 (aprobat de SGS). Cursul este conceput pentru profesioniști experimentați în domeniul siguranței alimentare, care înțeleg abordarea sistemelor de management cu privire la siguranța alimentară.

Detaliile cursului

Durata cursului: 2 zile sau 105 minute
Methodologie de Predare: față în față sau eLearning
Acreditare: SGS

Cursul introductiv de încredere despre FSSC 22000 v5, oferit de un lider mondial în formarea corporatistă

În calitate de lider mondial în formarea profesională, vă oferim experiență inegalabilă și o rețea globală de profesioniști calificați, cu cunoștințe vaste în cele mai noi practici. Academia SGS este prezentă în peste 45 de țări și formează peste 200.000 de profesioniști din toată lumea.

Pentru a afla mai multe despre cursul nostru pentru despre FSSC 22000 v5 auditori interni sau pentru a vă rezerva un loc la curs, contactați-ne astăzi.

Servicii asociate

Contactaţi-ne

 • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România