Ce căutați?

Certificarea de proiect

Când este vorba de proiectul dumneavoastră de energie eoliană, trebuie să-i asiguraţi fiabilitatea şi siguranţa, protejându-vă totodată investiţia. Serviciile noastre de certificare a proiectelor vă pot ajuta să asiguraţi siguranţa şi profitabilitatea proiectului dumneavoastră de energie eoliană offshore în fiecare fază a ciclului său de viaţă.

De ce să utilizaţi certificarea proiectelor de la SGS pentru proiectul dumneavoastră de energie eoliană?

Ca terţ independent calificat cu experienţă vastă în sectorul energiei regenerabile, vă putem ajuta să:

 • Asiguraţi fiabilitatea, siguranţa şi profitabilitatea proiectului dumneavoastră de energie eoliană în fazele de dezvoltare, instalare şi operare
 • Obţineţi certificarea necesară pentru proiectele de energie eoliană offshore  
 • Respectaţi cerinţele, standardele de siguranţă şi reglementările locale specifice unităţii de lucru
 • Reduceţi la minimum riscurile prin evaluarea specifică unităţii de lucru pentru proiectul de energie eoliană şi inspectarea şi testarea independente a componentelor dumneavoastră critice, precum paletele de rotor, cutiile de viteze şi turnurile

Certificare a proiectelor de primă mână pentru proiectul dumneavoastră de energie eoliană

Fiind liderul mondial în domeniile inspecţiei, verificării, testării şi certificării, vă oferim experienţă, cunoştinţe de specialitate şi resurse fără egal în sectorul energiei regenerabile.

Centrul nostru de competenţă în energie eoliană şi extinderea globală unică ne permit să vă oferim inspecţia şi certificarea proiectelor de parc eolian offshore de pe întregul glob.

Serviciile noastre de certificare a proiectului pentru proiectul dumneavoastră de energie eoliană cuprind:

 • Certificare pentru toate fazele de proiect şi fazele de emitere BSH (German Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie)
 • Inspecţia şi asistarea la fabricare
 • Teste de recepție la fabrică (FAT)
 • Preaudituri/audituri
 • Inspecţie la finalul garanţiei
 • Verificarea proiectării 
 • Supravegherea fabricaţiei, inclusiv supravegherea sudării, testarea materialelor şi testarea nedistructivă, verificări de asamblare şi probe de funcţionare
 • Verificare maritimă şi supravegherea garanţiei
 • Supravegherea dării în exploatare
 • Inspecţii în timpul funcţionării, inclusiv inspectarea, testarea şi analiza turbinelor eoliene şi a sistemelor structurale şi electrice
 • Inspecţia straturilor de protecţie şi analiza cedării straturilor de protecţie
 • Verificarea sistemelor de protecţie anticoroziune

Contactaţi-ne astăzi pentru a afla cum certificarea proiectelor oferită de noi poate asigura siguranţa, fiabilitatea şi profitabilitatea proiectelor dumneavoastră de energie eoliană offshore.

Certificarea proiectelor de la SGS - asigură siguranţa, fiabilitatea şi profitabilitatea proiectelor dumneavoastră de energie eoliană offshore în fiecare fază a ciclului de viaţă.

Servicii asociate

Alte servicii

 • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România