Contactaţi-ne

Ce căutați?

Certificare ISCC

Producerea energiei şi a combustibilului din biomasă reprezintă o nouă abordare pentru asigurarea alimentării cu energie şi combustibil pe plan mondial în viitor. Pentru abordarea acestei noi pieţe, EU a creat parametri obligatorii pentru toate ţările membre ale UE pentru producţia şi procesarea durabilă a biomasei prin Directiva pentru energie regenerabilă (RED) (UE-RL 2009/28/CE). ISCC este un program avansat şi reprezintă prima schemă recunoscută de certificare a biomasei şi bioenergiei.

Ca schemă globală, conceptul ISCC a fost pe deplin dezvoltat, testat în faza de pilot şi verificat de către autorităţile europene şi germane. Acesta se bazează pe experienţă, este eficient şi eficace şi acoperă de asemenea aspectele legate de sustenabilitatea socială.

Fiind aplicabilă tuturor biomaselor, ISCC ajută organizaţiile să demonstreze responsabilitate faţă de:

  • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GHG)
  • Utilizarea sustenambilă a terenurilor
  • Protecţia biosferelor naturale
  • Creşterea sustenabilităţii sociale

ISCC PLUS oferă opţiuni pentru extinderea certificării sustenabilităţii la alimente, furaje, produse tehnice/chimice şi alte aplicaţii din domeniul bioenergetic (de ex. biomasă solidă).

Avantajul certificării

Reţeaua noastră mondială de auditori calificaţi controlează şi certifică biomasa sustenabilă pentru producţia biocombustibililor şi a bioenergiei la fiecare nivel al lanţului de aprovizionare. Certificarea sustenambilităţii este vitală pentru îmbunătăţirea poziţiei dumneavoastră pe piaţă. Începând cu fermierii şi comercianţii agricoli, urmaţi de fabricile de ulei şi zahăr, instalaţiile de biodiesel şi etanol şi, în cele din urmă, comercianţii de biocombustibili şi depozitele independente, noi acoperim fiecare etapă din lanţul de custodie.

În industriile producătoare de furaje, alimente şi produse biochimice, serviciile furnizate de către SGS prin intermediul certificărilor ISSC Plus oferă o oportunitate nouă şi alternativă pentru producători, procesatori, vânzători cu amănuntul şi mărci de a îşi demonstra angajamentul faţă de gestionarea sustenabilă a lanţurilor lor de aprovizionare.

Certificarea ISCC facilitează atât comerţul naţional, cât şi pe cel internaţional, deschizând uşa către creşterea potenţialului de piaţă.

Contactaţi-ne astăzi pentru a afla în ce fel putem sprijini afacerea cu biomasă a organizaţiei dumneavoastră.

Schema ISCC (certificarea internaţională a durabilităţii carbonului) oferită de SGS - vă pune la dispoziţie un sistem internaţional, practic şi transparent pentru certificarea biomasei şi a bioenergiei.

Servicii asociate

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România