Ce căutați?

Asigurarea calităţii şi controlul calităţii

Servicii de asigurare a calităţii şi de control al calităţii de la SGS - asigură calitatea materialelor, structurilor, componentelor şi sistemelor utilizate la construirea, fabricarea şi utilizarea unităţilor dumneavoastră industriale.

Când este vorba de unităţile dumneavoastră industriale, calitatea, echipamentului, materialelor, structurilor şi componentelor face obiectul unor norme şi standarde stricte. Serviciile noastre de asigurare a calităţii şi de control al calităţii vă ajută să asiguraţi conformitatea cu toate specificaţiile contractuale, normele obligatorii şi standardele de calitate.

De ce să utilizaţi servicii de asigurare a calităţii şi de control al calităţii de la SGS?

Vă putem ajuta să:

 • Asiguraţi calitatea tuturor echipamentelor, materialelor, structurilor, componentelor şi sistemelor utilizate la construirea, fabricarea şi utilizarea tuturor tipurilor de unităţi industriale.
 • Respectaţi toate standardele şi reglementările de calitate relevante  
 • Verificaţi materialele, piesele şi produsele finale prin verificări, audituri, inspecţii şi asistări independente
 • Beneficiaţi de asigurarea calităţii şi controlul calităţii (AC/CC) atât în teren, la unităţile producătorului, cât şi la amplasament, în timpul procesului de construcţie

Servicii de asigurare a calităţii şi de control al calităţii de talie mondială

Fiind liderul mondial în domeniul serviciilor de asigurare a calităţii şi control al calităţii, vă oferim experienţă fără egal în orice domeniu. Cu resurse şi competenţe de ultimă oră şi o reţea globală unică, vă putem oferi AC/CC în fiecare colţ al lumii. Drept urmare, vă putem ajuta să asiguraţi calitatea în întregul lanţ de aprovizionare.

Serviciile noastre de asigurare a calităţii şi de control al calităţii interne cuprind:

 • Asistenţă la definirea unui program AC/CC care să acopere întreaga sferă de cerințe normative
 • Efectuarea de studii de preatribuire şi precalificare, inclusiv o analiză completă a programului de AC al furnizorilor pentru a corespunde cerinţelor guvernamentale sau ale cumpărătorului
 • Analiza conceptului, specificaţiilor, schiţelor şi standardelor specificate pentru a asigura conformitatea cu cerințele normative aplicabile
 • Audituri de echipament formate la sediul arhitectului, constructorului, producătorului sau furnizorului auxiliar - înainte şi în timpul producţiei  
 • Organizarea de cursuri de instruire AC

Serviciile noastre de asigurare a calităţii şi de control al calităţii externe cuprind:

 • AC asupra organizaţiilor implicate în construirea, fabricarea şi funcţionarea unităţii dumneavoastră
 • Analiza specificaţiilor, procedurilor şi standardelor specificate folosite pe şantier
 • Monitorizarea testării materialelor
 • Inspectare, asistare sau verificare pentru a stabili calitatea unui material, a unei structuri sau a unui sistem în timpul producţiei
 • Teste de recepţie în fabrică a instalaţiilor şi echipamentului
 • Inspecţii preliminare la expediere şi supravegherea încărcării în faza de transportare
 • Monitorizarea metodelor de depozitare şi sisteme de întreţinere preventivă a echipamentului din fabrică înainte şi în timpul instalării
 • Organizarea şi implementarea sistemelor de păstrare a evidenţei  

Contactaţi-ne astăzi pentru a afla cum serviciile noastre de asigurare a calităţii şi de control al calităţii vă pot ajuta să asiguraţi calitatea unităţilor dumneavoastră industriale.

Servicii asociate

Alte servicii

 • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România