Contactaţi-ne

Ce căutați?

Aşchii de lemn, peleţi din lemn, verificarea şi testarea biomasei solide

Datorită prezenţei noastre globale, vă putem oferi aceste servicii atât la sursă, cât şi de-a lungul întregului lanţ de aprovizionare, inclusiv în toate punctele de export şi import. Iar datorită faptului că în raportarea noastră standardizată ţinem cont de reglementările stabilite pentru domeniul respectiv, comercializarea şi livrarea mărfurilor devin mult mai puţin expuse riscului de conflict sau litigiu.

Inspecţii şi servicii conexe

 • Evaluarea zonelor împădurite şi a producţiei terenurilor agricole, pentru a stabili aprovizionarea cu biomasă a centralelor electrice
 • Analiza proiectelor de investiţie în plantaţii (păduri sau alte surse de aprovizionare cu biomasă), plus monitorizarea continuă a investiţiilor
 • Studii ale lanţului de aprovizionare, inclusiv sincronizarea, colectarea fizică, depozitarea şi prelucrarea
 • Verificarea cantităţii livrărilor fizice către producătorii de peleţi şi centralele electrice (controale la intrare şi ieşire)
 • Evaluarea condiţiilor de stocare şi estimarea volumului (prin măsurători tridimensionale)  
 • Verificarea emisiilor de gaze ale stocurilor
 • Prin certificarea produselor, putem audita şi verifica operaţiunile dumneavoastră prin raportare la standardele naţionale şi internaţionale, conform cerinţelor de livrare pentru produsele dumneavoastră.
 • Evaluarea asiguratorie a spaţiilor de depozitare
 • Studiul mirosurilor
 • Evaluarea impactului asupra mediului
 • Asigurarea şi certificarea raportului de durabilitate

Supraveghere maritimă

 • Inspectarea terminalelor
 • Controale la încărcare, în tranzit şi la descărcare
 • Eşantionarea încărcăturii
 • Verificarea furtunurilor
 • Inspectarea calelor
 • Testare în timpul încărcării pentru a stabili gradul de umiditate, particulele (granule), temperatura, densitatea
 • Monitorizarea corpurilor străine (de exemplu, pungi de plastic, aglomerări de material) şi prevenirea încărcării acestora  
 • Supravegherea pescajelor
 • Verificări ale emisiilor de gaze, detectarea substanţelor fumigante, a monoxidului de carbon şi a altor gaze periculoase

Testare

 • Pregătirea eşantioanelor
 • Verificarea dimensiunii aşchiilor, scoarţei de copac, pietrelor
 • Valoarea calorică netă (cenuşă, umiditate, materii volatile, analize ale valorii calorice brute)
 • Lignină
 • Clor, sulf, azot, carbon, hidrogen, oxigen
 • Urme de metale (arsen, cadmiu, crom, cupru, plumb, mercur, nichel, vanadiu, zinc, benzopirină, pentaclorofenol)  
 • Distribuţia fracţionată
 • Verificarea unghiului de repaus
 • Granule, mărimea particulei
 • Forma (măsurarea lungimii şi diametrului, dimensiunea
 • Testul de durabilitate a peleţilor
 • Agenţi de legare

Luaţi acum legătura cu SGS pentru a descoperi cum putem facilita comerţul, verificând disponibilitatea, calitatea şi încărcarea rumeguşului, peleţilor din lemn, biomasei şi carburanţilor.

SGS facilitează comerţul internaţional, oferind servicii de inspectare şi testare care verifică disponibilitatea, calitatea şi încărcarea aşchiilor de lemn, rumeguşului, peleţilor din lemn, biomasei solide şi carburanţilor.

Contactaţi-ne

 • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România

Servicii asociate

Other Services