Contactaţi-ne

Ce căutați?

Arabia Saudită - Certificat de conformitate SASO

Odată cu dezvoltarea Programului pentru siguranța produselor din Arabia Saudită (SALEEM), SASO a implementat SABER, o platformă de evaluare electronică a conformității. SASO încurajează actorii din domeniu să folosească platforma și să obțină atât certificatul de produs, cât și certificatul de expediție pentru bunurile cărora li se aplică un Regulament tehnic SASO, precum și să solicite și să obțină o declarație de conformitate pe proprie răspundere și un certificat de expediție pentru bunurile care nu cad sub incidența unui Regulament tehnic SASO.

La SGS oferim diferite servicii menite să ajute clienții de-a lungul procesului de aliniere la standardele și la Regulamentele tehnice din Arabia Saudită. În funcție de natura produsului, SGS vă poate ajuta:

  • acționând ca organism de certificare acreditat de SASO pentru a emite certificatele de produs și a se ocupa de certificatele de expediție pentru toate produsele vizate de un Regulament tehnic, în toate regiunile din lume;
  • populând sistemul SABER cu toate produsele pe care importatorul intenționează să le aducă pe piața din Arabia Saudită (este obligatoriu ca acestea să fie înregistrate în SABER înainte să se poată emite un certificat de produs);
  • emițând rapoarte de evaluare tehnică pentru produsele care nu intră sub incidența unui Regulament tehnic, pentru a susține declarațiile de conformitate cu standardele relevante din Arabia Saudită.

SGS este un organism de certificare acreditat de SASO și de peste 12 ani ajută SASO și Ministerul Comerțului și al Investițiilor cu chestiuni legate de evaluarea conformității produselor.

Experiența noastră amplă în gestionarea programelor de evaluare a conformității în întreaga lume ne permite să le oferim exportatorilor soluții eficiente, cuprinzătoare și personalizate și să garantăm faptul că transporturile acestora îndeplinesc cerințele aplicabile.

Regatul Arabiei Saudite solicită ca toate expedițiile de produse cărora li se aplică un Regulament tehnic al Organizației pentru standarde, metrologie și calitate din Arabia Saudită (SASO) și care urmează a fi făcute către țară să fie însoțite de un certificat de produs și un certificat de expediție. Aceste certificate atestă conformitatea produselor cu standardele și reglementările tehnice aplicabile.

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România

Servicii asociate

Other Services