Contactaţi-ne

Ce căutați?

Amprentarea petrolului

Temperatura programată, cromatografia cu coloană capilară combinată cu spectrometria de masă delimitează componentele unice din eşantioanele dumneavoastră de ţiţei brut.

Identificarea indicatorilor compoziţionali cheie oferă organizaţiei dumneavoastră informaţii despre zăcământul sursă, gradul de amestecare şi poate identifica sursa scurgerilor de petrol din conducte şi din sistemele de producţie. Aceste cunoştinţe sunt esenţiale pentru cartografierea extinderii şi dimensiunii zăcământului, pentru optimizarea producţiei amestecate şi pentru reducerea costurilor de remediere.

Tehnicile SGS de analiză a amprentelor

Amprentarea ţiţeiului brut realizată de SGS utilizează cromatografia cu coloană capilară pentru a vă oferi o imagine completă asupra zăcământului. Cromatografia în fază gazoasă cu coloană capilară (GC) identifică biomarkerii (pristan, fitan şi alţi izoprenoizi) pentru a genera o amprentă cromatografică distinctă datorită proceselor specifice de maturare a degradării biogene şi termice. Când comparăm această tehnică cu analiza spectrometriei de masă (măsurând raporturile masă-sarcină) sunt posibile comparaţii chiar şi mai detaliate. Împreună, aceste două tehnici vă oferă rezultate atât cantitative, cât şi calitative pentru eşantioanele dumneavoastră. Experţii noştri furnizează interpretări sofisticate, care oferă o imagine detaliată a compartimentării zăcământului, a producţiei amestecate şi a surselor de luciu de petrol şi de scurgeri.

Contactați-vă reprezentantul SGS pentru a discuta despre toate cerinţele privind amprentarea ţiţeiului brut.

Amprentarea ţiţeiului este utilizată de SGS pentru identificarea biomarkerilor cheie în domeniul ţiţeiului pentru aplicaţii de geochimie, amestecare a producţiei şi luciu de petrol.

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România

Servicii asociate

Other Services