Contactaţi-ne

Ce căutați?

Testare Nedistructivă (NDT)

Testarea nedistructivă de la SGS - asigură funcţionarea sigură şi eficientă a echipamentului şi activelor dumneavoastră prin detectarea defectelor înainte să provoace daune grave şi asigură conformitatea cu standardele internaţionale.

De la şantiere, conducte şi rafinării la şantiere navale şi uzine nucleare, trebuie să monitorizaţi şi să optimizaţi fiabilitatea proceselor şi echipamentului dumneavoastră. Serviciile noastre de testare nedistructivă (NDT) vă oferă o examinare completă sau prin sondaj a activelor dumneavoastră, utilizând proceduri bine puse la punct şi inspectori NDT de înaltă instruire şi calificare. Drept urmare, vă putem oferi date complete şi importante, permiţându-vă să luaţi decizii bine documentate privind managementul activelor.

Our Services

Alpinism industrial

Analiza defecţiunilor şi a avariilor

Analiza documentaţiei tehnice

Analiza şi verificarea conceptului

Asigurarea calităţii şi controlul calităţii

Asistenţă la licitaţii

Calibrarea şi întreţinerea vanelor şi instrumentelor

Certificare modul FV

Certificare pentru import şi export

Certificare personal sudor si proceduri de sudare

Certificarea de proiect

Certificarea echipamentelor sub presiune

Certificarea instalaţiilor electrice

Certificarea Materialelor pentru Acoperișuri și Izolații

Certificarea utilajelor folosite

Detectarea scurgerilor

Evaluare şi audit tehnic asupra vânzătorului

Evaluarea gradului de adecvare pentru utilizare

Evaluările şantierului

Execuţie proiect

Identificarea azbestului

Inspectare pe bază de risc

Inspectarea straturilor de protecţie şi analiza cedării sub solicitări mecanice

Inspecţia calităţii pentru centrale FV

Inspecţia cutiei de viteze

Inspecţia de fabrică a modulelor FV

Inspecţia dezechilibrului rotorului şi măsurarea unghiului pasului elicelor

Inspecţia instalaţiei de foraj, a garniturii de foraj şi a conductelor

Inspecţia la Finalul Instalării

Inspecţia protecţiei contra fulgerelor

Inspecţia, auditul şi calibrarea rezervoarelor de depozitare

Inspecţie cu endoscopul

Inspecţie HSE

Inspecţie IR

Inspecţie la fabricaţie şi inspecţie tehnică

Inspecţie periodică

Inspecţie vizuală componente

Inspecţie şi asistenţă tehnică pe timpul reviziilor

Inspecţii în timpul funcţionării

Inspecție de Ieșire din Garanție

Inspecție de Recepție Finală și Testare

Inspecție înaintea expedierii

ISO 31000 - Managementul riscului

Management de proiect

Managementul solurilor excavate

Managementul sănătăţii, siguranţei şi mediului

Marcare CE

Metrologie

Monitorizarea coroziunii

Monitorizarea integrității structurale

Monitorizarea stării uleiului (OCM)

Măsurarea puterii modulului FV

Măsurarea vibraţiilor

Măsurarea în locaţie pentru centrale FV

Prelevare de probe de sol și sedimente

Servicii analitice

Servicii de asamblare

Servicii de gestiune a integrităţii activelor

Servicii de inginerie contractuală

Servicii de monitorizare a proiectelor

Servicii de verificare a navelor şi a sistemelor maritime

Soluții de inspectare cu perii inteligente

Studii ale terenurilor contaminate

Supravegherea construirii

Supravegherea dării în exploatare

Supravegherea încărcării şi descărcării

Test funcţional şi de siguranţă

Testare chimică

Testare cărămizi şi blocuri

Testare metalică de la SGS

Testarea betonului şi agregatului

Testarea mecanică

Testarea metalelor din cenuşa incineratoarelor

Testarea paletelor turbinelor eoliene

Testarea polimerilor

Testarea rocilor

Testarea straturilor de protecţie

Urgentare

Verificare tehnică prealabilă

Verificarea performanţei

Cauți ceva anume?

De ce să utilizaţi testarea nedistructivă de la SGS?

Vă oferim cele mai eficiente metode de testare nedistructivă (NDT) pentru a examina integritatea echipamentului şi activelor dumneavoastră. Gama noastră exhaustivă de metode NDT vă poate ajuta să:

  • Monitorizaţi integritatea activelor dumneavoastră prin metode intruzive sau neintruzive
  • Detectaţi defecte şi neregularităţi înainte să ducă la avarii grave sau la neconformitate
  • Economisiţi timp şi bani prin testarea rapidă şi eficientă a activelor şi echipamentului în fiecare etapă a vieţii lor - de la fabricare şi până la utilizarea în teren.
  • Asiguraţi utilizarea sigură şi fiabilă a unităţilor dumneavoastră

Competenţele, experienţa şi resursele de a vă oferi testare nedistructivă de talie mondială

Având o reputaţie mondială bazată pe un palmares dovedit în practică, suntem furnizorul complet şi global de testare nedistructivă în care puteţi avea încredere. Pentru a elimina orice inconvenient, inspectorii noştri calificaţi şi certificaţi oferă NDT în conformitate cu standardele internaţionale. Mai mult, având o reţea NDT ce cuprinde peste 40 de ţări, putem oferi competenţe de talie mondială în testarea nedistructivă şi servicii locale, apropiate de operaţiunile dumneavoastră - oriunde şi oricând aveţi nevoie de ele.

Contactaţi-ne astăzi pentru a afla cum serviciul nostru de testare nedistructivă vă poate ajuta să asiguraţi funcţionarea sigură şi eficientă a echipamentului şi activelor dumneavoastră.

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România