Contactaţi-ne

Ce căutați?

Standardul ISO 9001: Revizia din 2015

ISO 9001:2015 încurajează atenţia externă sporită asupra managementului calităţii ca parte a strategiei sale de audit bazată pe risc - apelaţi la SGS pentru a face trecerea la noua ediţie.

ISO 9001:2015 situează noua versiune a standardului ca parte integrantă a eforturilor unei organizații cu privire la dezvoltarea durabilă și o promovează ca pe un instrument de îmbunătățire a performanței generale.

Cauți ceva anume?

Standardul încurajează o atenție sporită a părților interesate interne și externe ca parte a adoptării în managementul calității a unei strategii de audit bazate pe risc și subliniază importanța adoptării unui sistem de management al calității (QMS) ca decizie strategică pentru o organizație.
 
Noi oferim o serie de soluţii care să vă ajute să îndepliniți cerinţele pentru a face trecerea de la certificarea actuală conform ISO 9001:2008 la certificarea ISO 9001:2015.

ISO 9001:2015 – principalele modificări

Pe lângă redenumirea și repoziționarea unor activități ale sistemului de management al calității, au fost introduse alte noi cerințe importante.

Context organizațional

Luarea în considerare a contextului unei organizații trebuie să fie acum un element al procesului de concepere și implementare a sistemului de management al calității.

Riscuri și oportunități

O parte esențială a planificării și implementării unui sistem de management al calității este o nouă cerință de a identifica riscurile și oportunitățile care ar putea influența funcționarea și performanța sistemului de management al calității, precum și acțiunile ‘proporționale’ corespunzătoare pentru abordarea lor.

Leadership

Cadrelor de conducere superioare li se cere acum să demonstreze o implicare directă mai mare în sistemul de management al calității al companiei, concentrându-se mai degrabă asupra părții de ‘leadership’ decât asupra simplei gestionări a sistemului.

Informaţii documentate

Termenii ‘procedură documentată’ și ‘înregistrări’ utilizați în ISO 9001:2008 au fost înlocuiți în standardul ISO 9001:2015 cu termenul ‘informații documentate’. Acesta este definit ca informații care sunt necesare pentru a fi controlate și păstrate de către o organizație. Fiecare organizație poate stabili nivelul și tipul de documentație necesară pentru a-și controla propriul sistem de management al calității.

Alte cerințe ale sistemului de management al calității

Mai sunt și alte modificări referitoare la cerințele sistemului de management al calității, printre care:

  • Cerințe specifice propuse pentru organizații cu privire la realizarea unei strategii bazate pe procese atunci când planifică, implementează și elaborează un sistem de management al calității.
  • Identificarea competenței necesare pentru personalul care efectuează activități ce afectează performanța calitativă
  • Identificarea și menținerea cunoștințelor necesare pentru a garanta că o organizație poate obține conformitatea produselor și serviciilor
  • O strategie de audit bazată pe risc pentru a stabili tipul și întinderea controalelor adecvate tuturor tipurilor de furnizori externi

Structură și terminologie

ISO 9001:2015 adoptă structura pe clauze specificată în Anexa SL, care reprezintă acum cadrul obligatoriu pentru toate Standardele ISO noi şi revizuite. Intenția declarată este aceea de a garanta că versiunea finală a standardului ISO 9001 se aliniază altor standarde privind sistemele de management. 

Prin utilizarea structurii specificate în Anexa SL, se dorește prezentarea cerințelor sistemului de management al calității într-o manieră mai consecventă și mai logică și nu doar simpla furnizare a unui șablon pentru elementele sistemului de management al calității al unei organizații.

Este important de observat că, pentru acele organizații care au deja un sistem de management al calității ce respectă cerințele ISO 9001, nu va fi necesar să-și modifice procedura și structura documentelor aferente sistemului de management al calității, și nici terminologia utilizată, pentru a o reflecta pe cea specificată în standardul ISO 9001:2015.

Trecerea de la ISO 9001:2008

Organizațiile care sunt deja certificate conform ISO 9001:2008 vor avea un interval de trei ani de la publicarea oficială a standardului ISO 9001:2015 pentru a face trecerea la noua versiune a acestui standard. Ținând cont de orarul de publicare actual, această perioadă de tranziție s-ar încheia în septembrie 2018.

Cum vă poate ajuta SGS?

Noi oferim cursuri de instruire pentru a vă ajuta să înţelegeți cerinţele ISO 9001:2015 şi gândirea bazată pe analiza riscurilor. Suntem prima companie care oferă cursuri de dezvoltare profesională continuă (CPD) cu durata de o zi certificate de Registrul Internaţional al Auditorilor Certificaţi (IRCA).

Experții noștri pot efectua o analiză GAP în raport cu cerințele standardului ISO 9001:2015 pentru a face tranziția ușoară și transparentă. Acest exerciţiu va oferi organizației dumneavoastră asistenţă organizată pentru a sublinia măsura în care sistemele şi verificările existente îndeplinesc cerinţele ISO 9001:2015 sau pentru a identifica implementarea unui plan de măsuri, acolo unde este cazul.

Vom oferi audit și certificare conform cerințelor ISO 9001:2015.

Contactaţi astăzi sediul local SGS şi începeţi procesul de trecere la ISO 9001.

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România