Contactaţi-ne

Ce căutați?

Standardul ISO 50001: Certificare pentru sistemul de management al energiei

Respectați standardul ISO 50001 pentru sistemul de management al energiei pentru a îmbunătăți rapid randamentul energetic, a reduce costurile, dar și a îndeplini și chiar a depăși așteptările clienților.

Sistemele eficiente de management al energiei (EnMS) ajută organizația dvs. să stabilească procesele prin care își va îmbunătăți randamentul energetic. Implementarea acestora ar trebui să conducă la reducerea costurilor cu energia, la diminuarea emisiilor de gaze de seră, precum și a altor procese cu impact asupra mediului. Standardul ISO 50001 stabilește cadrul internațional pentru furnizarea, utilizarea și consumul de energie în organizații industriale, comerciale și instituționale.

Cu ce ne Ocupăm

Activităţi voluntare şi alte programe

Amprenta de carbon

Amprenta de carbon ISO 14067

Analiza deşeurilor

Analize de laborator

Angajamentul reducerii emisiilor de carbon în Regatul Unit (UK CRC)

Audit energetic

Audituri de mediu „due diligence”

Audituri de proces VDA 6.3

Audituri de responsabilitate socială

Audituri SMETA

BS 8555 - certificare - implementare a sistemelor de management al mediului

Calitatea mediului interior

Cele mai bune practici în acvacultură

Certificare biomasă

Certificare Bonsucro

Certificare conform cerinţelor mesei rotunde pentru sustenabilitatea uleiului de palmier (RSPO)

Certificare din partea Consiliului de Supraveghere Maritimă (MSC)

Certificare Excipact

Centru de asistență telefonică

Certificare ISO 18295 - Centre de contact clienți

Certificare pentru Round Table on Responsible Soy (RTRS)

Certificarea bunelor practici de distribuție (GDP) în industria farmaceutică

Engineer Examining Machine Part on a Production Line

Certificarea ISO 9001 - sisteme de managament al calității

Aerial View of a Forest During Fall

Certificarea managementului forestier FSC ™

Clădire ecologică

Curs de formare privind introducerea în managementul riscurilor și gândirea bazată pe risc

Cursul de formare pentru auditor/auditor șef în domeniul ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calității

Cursuri de instruire în managementul energetic

Emisii de CO2 biogenic

Evaluarea impactului social şi asupra mediului

Formare auditor intern în domeniul ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității

Gestionare deşeuri

Gestionarea datelor de mediu

Woman Looking out of Window of Car

IATF 16949:2016 - Sisteme de management al calității în industria auto

Instruire

Instruire de bază în domeniul ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității

Instruire de conştientizare despre Lean

ISO 10002 - managementul calității - Certificare privind gradul de satisfacție a clienților

ISO 14001:2015 - Sisteme de management al mediului

ISO 14064 - contabilitate şi verificare a gazelor cu efect de seră

ISO 22301 - certificare - management al continuității afacerii

ISO 26000 - evaluarea performanţelor - responsabilitate socială

ISO 26000 - regulament privind responsabilitatea socială (evaluarea performanţei & instruire)

Construction Worker Wearing Safety Harness

ISO 45001: Sisteme de management al sănătății și securității în muncă (OHSMS)

ISO 50001 - Sisteme de management energetic - Curs de familiarizare

ISO 50001 - Sisteme de management energetic - Curs de instruire pentru auditor/ auditor-şef

ISO 50001 - Sisteme de management energetic - Instruire de specializare a auditorilor

ISO 50001 – Managementul energiei – Curs de instruire în domeniul interpretării standardului

ISO 50001:2018 - Sisteme de management al energiei - Curs de formare introductiv

ISO 50001:2018 - Sisteme de management energetic - Curs de formare pentru auditori privind tranziția la noile cerințe

ISO 50001:2018 - Sisteme de management energetic - Curs de formare pentru auditorii principali

ISO 50001:2018 – Sistemas de gestão de energia – Formação de auditor interno

ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității - Curs introductiv

Managementul solurilor excavate

Măsurarea şi verificarea economiei de energie

OHSAS 18001 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii în muncă

PAS 2050 - Amprenta de carbon

Planificarea și supravegherea închiderii

Principiile Ecuator - evaluare independentă

Qualicert - Certificare privind calitatea serviciilor

Reambalarea produselor reziduale periculoase

SA 8000 - certificare - responsabilitate socială

Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS)

ServiCert - certificarea de servicii

servicii de intervenţie în situaţii de urgenţă

Servicii de tratare a apei

Servicii în domeniul horeca

Sisteme de management energetic ISO 50001 - instruire auditor intern

Solutii De Auditare Individualizate

Soluţii de audit GMP în industria farma

Studii privind gestionarea gropilor de gunoi

Studii privind purificarea apelor uzate

Studii privind siguranţa

Testarea paletelor turbinelor eoliene

Testarea radioactivităţii alimentelor

Verificare conform obligaţiei utilizării de combustibili regenerabili pentru transport (RTFO)

Verificare EU ETS pentru sectorul aeronautic

Cauți ceva anume?

Implementați un sistem de management al energiei durabil, conform cu standardul ISO 50001, și demonstrați că organizația dvs. s-a angajat să își îmbunătățească în permanență randamentul energetic.

Cu ajutorul rețelei sale internaționale de profesioniști în managementul energiei, SGS vă poate sprijini pe parcursul procesului de certificare ISO 50001 oferindu-vă servicii de formare, analiză a diferențelor și audituri de certificare.

Obțineți certificarea ISO 50001 cu ajutorul evaluării și auditului independent al SGS și diferențiați-vă de concurenți angajându-vă la eficiență energetică.

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România