Contactaţi-ne

Ce căutați?

Servicii energetice

Una dintre prioritățile actuale pentru afaceri, industrie şi guvern este limitarea impactului asupra încălzirii globale.

Energia este unul dintre principalele domenii în care organizaţiile pot marca diferența printr-o administrare mai eficientă a energiei și dezvoltând surse de energie alternativă.

Our Services

Activităţi voluntare şi alte programe

Amprenta de carbon

Amprenta de carbon ISO 14067

Analiza deşeurilor

Analize de laborator

Angajamentul reducerii emisiilor de carbon în Regatul Unit (UK CRC)

Audit energetic

Audituri de mediu „due diligence”

Audituri de responsabilitate socială

Audituri SMETA

BS 8555 - certificare - implementare a sistemelor de management al mediului

Bune practici de mediu

Bune practici în centre spa

Calitatea mediului interior

Cele mai bune practici în acvacultură

Certificare biomasă

Certificare Bonsucro

Certificare conform cerinţelor mesei rotunde pentru sustenabilitatea uleiului de palmier (RSPO)

Certificare din partea Consiliului de Supraveghere Maritimă (MSC)

Certificare pentru Round Table on Responsible Soy (RTRS)

Aerial View of a Forest During Fall

Certificarea managementului forestier FSC ™

Clădire ecologică

Cursuri de instruire în managementul energetic

Emisii de CO2 biogenic

Evaluarea impactului social şi asupra mediului

Gestionare deşeuri

Gestionarea datelor de mediu

Instruire

ISO 14001:2015 - Sisteme de management al mediului

ISO 14064 - contabilitate şi verificare a gazelor cu efect de seră

ISO 22301 - certificare - management al continuității afacerii

ISO 26000 - evaluarea performanţelor - responsabilitate socială

ISO 26000 - regulament privind responsabilitatea socială (evaluarea performanţei & instruire)

Construction Worker Wearing Safety Harness

ISO 45001: Sisteme de management al sănătății și securității în muncă (OHSMS)

ISO 50001 - Sisteme de management energetic - Curs de familiarizare

Managementul solurilor excavate

OHSAS 18001 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii în muncă

PAS 2050 - Amprenta de carbon

Planificarea și supravegherea închiderii

Prelevare de probe de sol și sedimente

Principiile Ecuator - evaluare independentă

Proiectare pavaj

Qualicert - Certificare privind calitatea serviciilor

Reambalarea produselor reziduale periculoase

SA 8000 - certificare - responsabilitate socială

Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS)

Servicii analitice

servicii de intervenţie în situaţii de urgenţă

Servicii de tratare a apei

Servicii în domeniul horeca

Solutii De Auditare Individualizate

Studii ale terenurilor contaminate

Studii privind gestionarea gropilor de gunoi

Studii privind purificarea apelor uzate

Studii privind siguranţa

Testarea paletelor turbinelor eoliene

Testarea radioactivităţii alimentelor

Teste de penetrare cu con (CPT)

Teste de penetrare dinamică

Teste de încărcare cu placa

Teste tip PANDA

Verificare conform obligaţiei utilizării de combustibili regenerabili pentru transport (RTFO)

Verificare EU ETS pentru sectorul aeronautic

Cauți ceva anume?

SGS are expertiză globală în sectorul energetic și furnizează o gamă de servicii pentru a susține eficiența și inovațiile în domeniul energetic. Prezența noastră globală și cunoașterea legislațiilor și reglementărilor locale vă oferă confortul psihic ştiind că vă minimizați impactul asupra mediului și vă optimizaţi consumul de energie.

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România