Contactaţi-ne

Ce căutați?

REACH

REACH reprezintă un regulament al Uniunii Europene cu privire la înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice.

Acesta se aplică tuturor substanțelor chimice - nu doar celor folosite în procesele industriale, ci și celor pe care le folosim în viața de zi cu zi, cum ar fi produsele de curățare și vopselele, sau care se regăsesc în articolele vestimentare, electrice și de mobilier.

Our Services

Ajutor fizic

Algeria - Certificat de conformitate pentru exporturi

Alianţa ASEAN pentru Servicii Complete (SAFSA)

Amprenta de carbon

Amprenta de carbon ISO 14067

Analiza compoziției produsului

Analiza construcţiei

Analiza de impact

Analiza defecţiunilor şi a avariilor

Analiza designului de produs

Analiza peliculelor subţiri

Analiza substanțelor controversate

Analiza uleiurilor şi a grăsimilor

Analiza urmelor - SIMS, ToFSIMS şi ICPMS

Arabia Saudită - Certificat de conformitate SASO

Articole de îmbrăcăminte fără reproş

Audit conform criteriilor specifice clientului

Audit energetic

Audituri conform cerinţelor de siguranţă ale ASEAN (2003)

Audituri conform cerințelor de siguranță COLIPA (1995)

Audituri de responsabilitate socială

Audituri de Siguranță

Audituri ETI

Audituri IETP

Audituri privind bunele practici de fabricare a cosmeticelor

Audituri SMETA

Audituri Sociale

Audituri WRAP

Avizarea modulelor

Bluesign

Calcul și analiză

Caracterizarea produsului

Cele mai bune practici în acvacultură

Certificare din partea Consiliului de Supraveghere Maritimă (MSC)

Certificare pentru practici de reciclare responsabilă (R2)

Certificarea bunelor practici de distribuție (GDP) în industria farmaceutică

Engineer Examining Machine Part on a Production Line

Certificarea ISO 9001 - sisteme de managament al calității

Certificarea JPMA

Certificarea jucăriilor în Brazilia

Certificarea siguranței electrice

Certificat de conformitate RoHS

Chimie analitică cGMP - Aviz controlul calității

Clasificarea şi etichetarea fişelor cu date de securitate

Coasta de Fildeş - Verificarea conformității (VOC)

Comunicare de urgenţă

Consultanţă şi testare de către o terţă parte pe criteriile CPSIA

Consultanță DEEE

Control în timpul producţiei (DUPRO)

Controlul inițial al producției (IPC)

Controlul magazinelor de vânzare cu amănuntul

Controlul producţiei

Cumpărături misterioase

Cursuri de instruire asupra actualizărilor aduse reglementărilor

Dosarul de înregistrare

Eficienţă energetică

Egipt - Servicii de evaluare a conformității

Elaborarea profilului dopanţilor prin intermediul SIMS şi SRP

Etichetarea corespunzătoare LHAMA a materialelor de artă periculoase

Etiopia - Certificat de conformitate a produsului (ECAE)

Evaluarea clasificării în funcţie de vârstă

Evaluarea riscului toxicologic (TRA)

Gabon – Mandatul SGS

Gestionarea calității și siguranței

HALT şi HASS

Identificarea substanţelor

Inginerie inversă

Inspecţie finală aleatorie - FRI

Inspecția materiilor prime

Instruire

Instruire CPSIA

Instruire REACH

Instrument pentru administrarea datelor

ISO 22716 - curs de sensibilizare în materie de bune practici de producţie (GMP) pentru industria produselor cosmetice

ISO 22716 - Instruire despre interpretarea şi auditul bunelor practici de producţie (GMP) din industria cosmetică

Kenya – Programul de verificare a conformității înainte de export (PVoC)

Kuweit - Certificare conform Programului kuweitian de asigurare a conformității (KUCAS)

Managementul substanţelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită

Marca EMC

Marca SGS de certificare RoHS

Marcare CE

Mongolia - Programul de evaluare a conformității

Monitorizarea planului de producţie

Măsurarea şi verificarea economiei de energie

Nigeria - Evaluarea conformității produselor (Programul de evaluare a conformității al Organizației de Standardizare a Nigeriei - SONCAP)

Optimizarea și validarea dezvoltării metodei

PAS 2050 - Amprenta de carbon

Preînregistrare

Programul RBA

Propunerea 65 a statului California

Protecţie UV, protecţie antibacteriană şi tratament funcţional

Qatar - Programul de verificare a conformității înainte de export (PVoC)

Rezistenţa tinctorială şi contracţia la apă

RoHS pentru comercianţii cu amănuntul

schema de certificare a biomasei

Secţionarea transversală cu ajutorul SEM şi TEM

Servicii de aprobare a mărcilor electronice

Servicii de Audit de Mediu

Servicii de evaluare pe teren în SUA

servicii de intervenţie în situaţii de urgenţă

Servicii de intervenţie în situaţii de urgenţă - CLP

Servicii de intervenție în situații de urgență - notificare

Servicii de raportare IECEE HS

Servicii de testare a recipientelor

SIEF şi reprezentarea de către o terţă parte

Simularea şi analiza mediului

Standardul global BRC privind ambalajele și materialele pentru ambalare.

Studii de stabilitate

Studii decalitate a vieții în multicentre locale și internaționale

Studii ecotoxicologice

Supravegherea operațiunilor de încărcare/descărcare (LSUS)

TAPA FSR - cerințe privind securitatea facilităților

Testare chimică

Testare COV

Testare microbiologică pentru servicii în domeniul științelor naturii

Testare microbiologică Produse cosmetice

Testare RoHS

Testare SVHC

Testarea ambalajelor pentru transport

Testarea compatibilităţii electromagnetice

Testarea compoziției materialelor din fibre

Testarea fiabilităţii

Testarea materialelor

Testarea pentru siguranţa textilelor în China - GB 18401

Testarea performanței

Testarea produselor care intră în contact cu alimentele

Testarea radioactivităţii alimentelor

Testarea substanțelor extractibile și a produșilor de degradare

Teste de eficacitate

Teste de inflamabilitate

Teste fizice și mecanice

Teste microbiologice

Uganda - Verificarea conformității înainte de export

Validarea sistemului de apă

Verificare RJC

Verificarea etichetării

Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată

Îmbrăcăminte funcțională și sportivă

Cauți ceva anume?

Deoarece REACH se aplică nu doar substanțelor chimice și amestecurilor, ci include și anumite prevederi care se aplică articolelor, este important ca producătorii și importatorii de produse de consum să-și înțeleagă rolul și responsabilitățile conform regulamentului REACH. Restricționarea, autorizarea și notificarea substanțelor reprezintă factori importanți pentru un articol care va fi lansat pe piața comună europeană. De asemenea, această industrie trebuie să gestioneze dificultățile prezentate de comunicarea privind SVHC în cadrul lanțului de aprovizionare și către consumatori.

SGS oferă o gamă completă de servicii pentru a ajuta clienții să își respecte obligațiile stipulate în REACH, de la înregistrarea inițială în cadrul REACH, la servicii de consultanță, testare, auditare și verificare, menite să asigure conformitatea continuă.

Conform regulamentului REACH, responsabilitatea de a gestiona riscurile pe care substanțele chimice sau produsele de consum le prezintă la adresa sănătății publice și mediului le revine celor din industrie. Majoritatea cerințelor REACH li se aplică direct producătorilor și importatorilor, care trebuie să înregistreze substanțele (fie pure, fie clasificate ca amestecuri) prin furnizarea de date cu privire la proprietățile substanțelor lor chimice. De asemenea, REACH obligă producătorii şi importatorii să efectueze evaluări ale securității chimice și să aplice măsuri de management al riscului. REACH obligă producătorii și importatorii să notifice autoritățile de reglementare europene în legătură cu utilizarea substanțelor periculoase. REACH poate autoriza ulterior aceste substanțe.

REACH le impune utilizatorilor din aval să le prezinte clienților (de exemplu, alte companii industriale și consumatori) informațiile de care aceștia au nevoie pentru a putea să folosească produsele în siguranță. Distribuitorii sunt obligați să se asigure că toate informațiile relevante legate de siguranța substanțelor sunt furnizate împreună cu articolele și preparatele pe care le vând și că nu există substanțe restricționate în produsele pe care le pun în vânzare.

În plus, regulamentul REACH poate afecta produsele de consum în ceea ce privește autorizarea substanțelor conform Anexei XIV sau restricționarea acestora conform Anexei XVII, precum și notificarea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform Articolului 7, sau declararea acestora conform Articolului 33. Producătorii și importatorii trebuie să conștientizeze faptul că standardele REACH pot suferi schimbări și să urmărească cu atenție ultimele cerințe.  

Prin intermediul rețelei noastre globale de laboratoare și specialiștilor foarte bine pregătiți, SGS oferă un singur punct de servire pentru a verifica dacă sistemele dumnevoastră de producție și de distribuție sunt conforme cu prevederile REACH.

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România