Contactaţi-ne

Ce căutați?

Managementul de risc

Indiferent de domeniul dvs. de activitate, procedurile corecte de managementul riscului sunt esențiale pentru a evalua și a diminua riscurile asociate domeniului respectiv.

Riscurile apar sub multe forme iar riscurile cu care vă confruntați depind de natura și complexitatea afacerii dvs., de la calamități naturale și activități teroriste, care întrerup lanțurile de aprovizionare globale, la probleme legate de finanțare și probleme tehnologice. Cheia este să identificăm și să cuantificăm riscurile specifice asociate domeniului respectiv de activitate, pentru ca ulterior să putem adopta decizii pentru gestionarea și diminuarea acestor riscuri.

Cu ce ne Ocupăm

93/42/EEC - directiva privind echipamentele medicale, marcajul CE pentru Europa

98/79/EC - directiva privind echipamentul medical pentru stabilirea diagnosticului in vitro, marcajul CE pentru Europa

Acoperire cuprinzătoare (CC)

Alianţa ASEAN pentru Servicii Complete (SAFSA)

Amprenta de carbon ISO 14067

Analiza fizică pentru biocombustibili

Analiza proiectelor şi verificarea prealabilă

Articole de îmbrăcăminte fără reproş

Audit conform criteriilor specifice clientului

Audit energetic

Audituri conform cerinţelor de siguranţă ale ASEAN (2003)

Audituri conform cerințelor de siguranță COLIPA (1995)

Audituri de proces VDA 6.3

Audituri de responsabilitate socială

Audituri de Siguranță

Audituri ETI

Audituri IETP

Audituri pentru produsele de uz agricol şi practicile agricole

Audituri privind bunele practici de fabricare a cosmeticelor

Audituri SMETA

Audituri Sociale

Audituri WRAP

Bluesign

BS 8555 - certificare - implementare a sistemelor de management al mediului

Certificare Bonsucro

Certificare conform cerinţelor mesei rotunde pentru sustenabilitatea uleiului de palmier (RSPO)

Certificare ISCC

Certificare ISTA (Asociaţia internaționala de tranzit sigur)

Certificare non-OMG

Certificare pentru practici de reciclare responsabilă (R2)

Certificare pentru Round Table on Responsible Soy (RTRS)

Certificarea bunelor practici de distribuție (GDP) în industria farmaceutică

Certificarea bunelor practici de producție (GMP)

Certificarea conform standardului global al BRC privind produsele de consum

Engineer Examining Machine Part on a Production Line

Certificarea ISO 9001 - sisteme de managament al calității

Certificarea jucăriilor în Brazilia

Aerial View of a Forest During Fall

Certificarea managementului forestier FSC ™

Curs de formare în Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD)

Cursuri de instruire asupra actualizărilor aduse reglementărilor

Dezvoltarea reţelei de vânzători

Evaluarea daunelor

Eşantionare

Formare privind sistemele sociale pentru auditori principali

Garantarea calităţii contractate (FOQ)

Garantarea cantităţii încărcate (FOG)

Garanţia produselor respinse

GLOBALG.A.P.

Woman Looking out of Window of Car

IATF 16949:2016 - Sisteme de management al calității în industria auto

Inspectare pe bază de risc

Inspecţii în timpul funcţionării

Inspecţiile stării de curăţenie

Instruire CPSIA

Instruire CTPAT

Instruire de conştientizare despre Lean

Instruire despre controlul furnizorilor şi etichetarea proprie a mărcii

Instruire dISO 20000 pentru auditori şefi, sisteme de management al serviciilor IT

Instruire pentru auditori interni despre sistemele sociale

Instruire pentru implementarea și auditul HACCP

Instruire REACH

Introducere în domeniul REACH

ISO 11137-1 /-2 sterilizarea produselor de îngrijire a sănătății – radiații

ISO 14001:2015 - Sisteme de management al mediului

ISO 14064 - contabilitate şi verificare a gazelor cu efect de seră

ISO 14971 - cursuri de instruire despre managementul riscului la aparatura medicală.

ISO 22301 - certificare - management al continuității afacerii

ISO 22301 - curs de implementare - sisteme de management al continuității afacerii

ISO 26000 - evaluarea performanţelor - responsabilitate socială

ISO 26000 - Instruire privind adoptarea - Responsabilitate socială

ISO 28000 - Instruire de conştientizare - Sisteme de management al siguranței lanțului de aprovizionare

ISO 28000 - Instruire pentru auditori-şef - Sisteme de management al siguranței lanțului de aprovizionare

ISO 31000 - Instruire de conştientizare - Managementul riscului

ISO 31000 - Managementul riscului

Construction Worker Wearing Safety Harness

ISO 45001: Sisteme de management al sănătății și securității în muncă (OHSMS)

ISO 50001 - Sisteme de management energetic - Curs de familiarizare

ISO 9001 - Sesiune de reciclare pentru auditori privind aparatura medicală

ISO/IEC 27001:2013 - Instruire de conştientizare - Sisteme de management al securităţii informaţiei

ISO/IEC 27001:2013 - Instruire pentru auditori interni - Sisteme de management al securităţii informaţiei

ISO/IEC 27001:2013 - Instruire pentru auditori-șef - Sisteme de management al securităţii informaţiei

Izrada izveštaja o održivosti (SRA)

Lanțul de Custodie PEFC

Management de proiect

Managementul substanţelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită

Marcare CE

monitorizarea recoltei

OHSAS 18001 - curs pentru auditori șefi - sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale

OHSAS 18001 - Instruire de implementare - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii în muncă

OHSAS 18001 - sesiune de instruire de conversie pentru auditori - sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale

OHSAS 18001 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii în muncă

OHSAS 18001 - Sisteme de management al sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale - Cursuri de instruire în auditul intern

PAS 2050 - Amprenta de carbon

Principiile Ecuator - evaluare independentă

Programul SAI de Evaluare a Sustenabilității Fermelor

Protejarea mărcii şi a integrităţii lanţului de aprovizionare

Reglementări generale

SA 8000 - certificare - responsabilitate socială

Servicii de Audit de Mediu

Servicii de dezvoltare a calităţii pe lanţul de aprovizionare

Servicii de fumigare

Servicii de management al dăunătorilor

Servicii de monitorizare a proiectelor

Servicii de monitorizare a stocurilor

Servicii de încercări pe teren

Sisteme Avansate ale Lanţului de Custodie FSC

Sisteme de Bază ale Lanţului de Custodie FSC

Solutii De Auditare Individualizate

Standardul global BRC privind ambalajele și materialele pentru ambalare.

Supravegherea încărcării şi descărcării

TAPA FSR - cerințe privind securitatea facilităților

Verificare conform obligaţiei utilizării de combustibili regenerabili pentru transport (RTFO)

Verificare RJC

Verificarea țițeiului și a materiilor prime

Cauți ceva anume?

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România